Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (2022)

 • Czy każdy musi mieć dowód osobisty?
 • Jak długo jest ważny dowód osobisty?
 • Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?
 • Jak wyrobić dowód osobisty w Poznaniu?
 • Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? - wzór
 • Jak sprawdzić czy dowód osobisty jest do odbioru w Poznaniu?
 • Numer i seria dowodu osobistego - gdzie znaleźć i jak odczytać?
 • Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego?
 • mObywatel - dowód osobisty w telefonie
 • Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dowód osobisty w Poznaniu?
 • Wyślij dokument przez internet - dowód osobisty
 • Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - dowód osobisty

Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (1)

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania wielu spraw w urzędach, bankach, a nawet na poczcie. Ponadto umożliwia podróż bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na jego podstawie m.in. państwa strefy Schengen, Albania, czy Czarnogóra. Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Tak, dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, a o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18. roku życia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionychwniosek może złożyć osoba, która sprawuje nad nią opiekę prawną. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Dowód dla dzieckawyrobionyw Poznaniu może się przydać m.in. podczas przekraczania granicy w Unii Europejskiej.

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Obecnie dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. 5-letni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Warto pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód. Co zrobić, gdy kończy się ważność dowodu osobistego? Wystarczy zawnioskować o wydanie nowego dokumentu.

Uwaga! Utrata ważności dowodu osobistego to tylko jedna z wielu sytuacji, w której konieczna jest wymiana dokumentu. Posiadacz dowodu musi go wymienić np. po zmianie nazwiska po ślubiew Poznaniu czy po rozwodzie.

Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane, czyli:

 • imiona i nazwiska,
 • data urodzenia,
 • PESEL sprawdź, jak uzyskać numer PESELw Poznaniu,
 • imiona rodziców,
 • rok i miejsce urodzenia,
 • numer i seria dowodu,
 • data wydania dokumentu oraz data jego ważności,
 • informacja przez kogo został wydany.

Jak wyrobić dowód osobisty w Poznaniu?

 1. Należy złożyćwniosek o dowód osobistyw urzędziew Poznaniu.

 2. Do wniosku należy dodać jedno aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku).Koszt wykonania zdjęć do dowodu zależy od wybranego zakładu fotograficznego - waha się w okolicach 20-30 zł za komplet.

 3. Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, wnioskujący otrzyma na konto ePUAP odpowiednie potwierdzenie.

 4. Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku wnioskujący powinien otrzymać powiadomienie o tym, że dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

  (Video) Nowe dowody osobiste

 5. Ostatnim krokiem jest wizyta w wybranym przez siebie wcześniej urzędzie i odebranie dowodu.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Poznaniu, może złożyć jedno z rodziców.

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? - wzór

Druk wniosku o dowód osobisty należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Aby pomóc we właściwym uzupełnieniu wniosku, poniżej znajduje sięprzykładowy wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku. Należy wykonać następujące czynności:

 • wypełnić pole, uzupełniając podstawowe informacje takie jak: PESEL (sprawdź, jak złożyć wniosek o numer PESELw Poznaniu), imię, nazwisko, miejsce urodzenia...,
 • podać swoje dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • zaznaczyć powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego,
 • załączyć fotografię, która będzie wydrukowana na dowodzie osobistym,
 • podać aktualną datę oraz miejscowość, w której składasz wniosek,
 • podpisać wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobistyw Poznaniu?

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od zameldowania. W przypadku miejscowości Poznań odpowiednim urzędem będzie Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, z siedzibą Karola Libelta 16/20. Chociaż w każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument, trzeba koniecznie pamiętać, że dowód odbiera się tam, gdzie wcześniej złożono wniosek.

Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (4)

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty przez Internet?

Tak, ale tylko wniosek o dokument dla dziecka do lat 12. Od dnia 27 lipca 2021 roku nie można składać wniosku o dowód dla osób dorosłych i nieletnich od 12 r.ż. przez Internet, ponieważ są to dokumenty biometryczne, wymagające osobistego stawienia się w urzędzie w celu pobrania odcisków palców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do lat 12 można składać online, ponieważ taki dokument nie posiada tej cechy biometrycznej.

Ile kosztuje wydanie lub wymiana dowodu osobistegow Poznaniu?

Jaki jest koszt wymiany dowodu osobistego w Poznaniu?Dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub utracie ważności dokumentu.

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego​​​​​?

Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi do 30 dni. W niektórych przypadkach może się wydłużyć, lecz o tym fakcie powinien powiadomić wnioskującego urzędnik.

Jak sprawdzić czy dowód osobisty jest do odbioru w Poznaniu?

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest już gotowy, wystarczy wejść na stronę moj.gov.pl i wpisać w wyszukiwarce numer wniosku - otrzymuje się go podczas składania wniosku.

Czy można odebrać dowód w innym mieście?

Dokument można odebrać tylko w urzędzie, w którym został złożony wniosek, stawiając się na miejscu osobiście.

(Video) Nowe dowody z odciskami palców

Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (5)

Numer i seria dowodu osobistego - gdzie znaleźć i jak odczytać?

Seria i numer dowodu osobistego znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu. Najpierw podana jest seria (3 litery), a następnie numer (6 cyfr).

Seria dowodu osobistego składa się z 3 liter, które w żadnym wypadku nie są przypadkowe. Za każdą z nich kryje się liczba:

 • A - 10,
 • B - 11,
 • C - 12,
 • Z - 35.

Każda z liter posiada również swoją wagę - na ich podstawie dokonuje się obliczeń, które mają na celu sprawdzenie, czy dokument jest prawdziwy.

 • 1 litera - waga 7,
 • 2 litera - waga 3,
 • 3 litera - waga 1.

W przypadku numeru dowodu osobistego sytuacja jest bardzo podobna. Każda z 6 cyfr również posiada swoje wagi:

 • 1 cyfra: waga 9,
 • 2 cyfra: waga 7,
 • 3 cyfra: waga 3,
 • 4 cyfra: waga 1,
 • 5 cyfra: waga 7,
 • 6 cyfra: waga 3.

Jak sprawdzić, czy posiadany dokument nie został podrobiony? Wystarczy pomnożyć serię i numer dowodu osobistego przez odpowiadające im wagi, wyniki tego działania dodać do siebie i podzielić przez 10. Jeżeli iloraz będzie liczbą całkowitą, oznacza to, że dokument jest prawdziwy.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego?

Zdjęcie do dowodu osobistego musi być wykonane według specjalnych wytycznych:

 • zdjęcie powinno być aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy) i przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, cały jej owal oraz linia uszu muszą być odsłonięte (bez półprofilu),
 • na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie - chyba że wynika to z wierzeń religijnych lub problemów zdrowotnych,

 • jeżeli fotografowany ma wadę wzroku, może mieć na zdjęciu okulary korekcyjne, ciemne lub soczewki kontaktowe,
 • aby uniknąć ewentualnych problemów, najlepiej wykonać zdjęcie bez biżuterii,
 • głowa musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu,
 • fotografowany musi mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy),
 • niedopuszczalny jest efekt tzw. czerwonych oczu,
 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

  mObywatel - dowód osobisty w telefonie

  Dzięki wszechobecnej cyfryzacji stworzono aplikację mobilną mObywatel. Przechowywane są w niej najważniejsze dokumenty w wersji cyfrowej, takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna i studencka czy paszport covidowy. Dane przechowywane w aplikacji są bezpieczne - aby się zalogować, należy użyć profilu zaufanego. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz IOS.

  Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dowód osobisty w Poznaniu?

  Nazwa instytucjiAdresTelefonE-mail / www
  Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu Karola Libelta 16/20
  61-706 Poznań
  +48616463344
  (Video) Wysyłanie dokumentów przez EPUAP / Jak wysłać dokumenty do Urzędu? KROK PO KROKU

  Wyślij dokument przez internet - dowód osobisty

  gov.pl

  Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (14)

  Zaloguj się i wyślij wniosek online
  (Video) 152.Jak wyrobić paszport za granicą

  Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - dowód osobisty

  Pobierz dokument

  Videos

  1. Jak podpisać dokument podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego? Krok po kroku!
  (Mikołaj Maśliński)
  2. Czyste Powietrze- instrukcja wypełniania wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze
  (WFOŚiGW w Warszawie)
  3. XL Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. (kadencja 2018-2023)
  (Gmina Książ Wlkp.)
  4. Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji (nr 41/2022) - 28.03.2022r.
  (Miasto Legnica)
  5. Wypełnianie wniosku elektronicznego na platformie eWnioski Punktu Kontaktowego
  (logistykatv)
  6. Otwarte przesłuchanie publiczne – Podkomisja Domowa ds. UFO – UAP
  (Cristina Gomez)

  Latest Posts

  Article information

  Author: Maia Crooks Jr

  Last Updated: 11/12/2022

  Views: 5910

  Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Maia Crooks Jr

  Birthday: 1997-09-21

  Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

  Phone: +2983088926881

  Job: Principal Design Liaison

  Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

  Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.