Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (2023)

 • Czy każdy musi mieć dowód osobisty?
 • Jak długo jest ważny dowód osobisty?
 • Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?
 • Jak wyrobić dowód osobisty w Poznaniu?
 • Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? - wzór
 • Jak sprawdzić czy dowód osobisty jest do odbioru w Poznaniu?
 • Numer i seria dowodu osobistego - gdzie znaleźć i jak odczytać?
 • Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego?
 • mObywatel - dowód osobisty w telefonie
 • Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dowód osobisty w Poznaniu?
 • Wyślij dokument przez internet - dowód osobisty
 • Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - dowód osobisty

Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (1)

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania wielu spraw w urzędach, bankach, a nawet na poczcie. Ponadto umożliwia podróż bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na jego podstawie m.in. państwa strefy Schengen, Albania, czy Czarnogóra. Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Tak, dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, a o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18. roku życia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionychwniosek może złożyć osoba, która sprawuje nad nią opiekę prawną. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Dowód dla dzieckawyrobionyw Poznaniu może się przydać m.in. podczas przekraczania granicy w Unii Europejskiej.

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Obecnie dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. 5-letni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Warto pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód. Co zrobić, gdy kończy się ważność dowodu osobistego? Wystarczy zawnioskować o wydanie nowego dokumentu.

Uwaga! Utrata ważności dowodu osobistego to tylko jedna z wielu sytuacji, w której konieczna jest wymiana dokumentu. Posiadacz dowodu musi go wymienić np. po zmianie nazwiska po ślubiew Poznaniu czy po rozwodzie.

Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane, czyli:

 • imiona i nazwiska,
 • data urodzenia,
 • PESEL sprawdź, jak uzyskać numer PESELw Poznaniu,
 • imiona rodziców,
 • rok i miejsce urodzenia,
 • numer i seria dowodu,
 • data wydania dokumentu oraz data jego ważności,
 • informacja przez kogo został wydany.

Jak wyrobić dowód osobisty w Poznaniu?

 1. Należy złożyćwniosek o dowód osobistyw urzędziew Poznaniu.

 2. Do wniosku należy dodać jedno aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku).Koszt wykonania zdjęć do dowodu zależy od wybranego zakładu fotograficznego - waha się w okolicach 20-30 zł za komplet.

 3. Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, wnioskujący otrzyma na konto ePUAP odpowiednie potwierdzenie.

 4. Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku wnioskujący powinien otrzymać powiadomienie o tym, że dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

  (Video) Nowe dowody osobiste

 5. Ostatnim krokiem jest wizyta w wybranym przez siebie wcześniej urzędzie i odebranie dowodu.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Poznaniu, może złożyć jedno z rodziców.

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? - wzór

Druk wniosku o dowód osobisty należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Aby pomóc we właściwym uzupełnieniu wniosku, poniżej znajduje sięprzykładowy wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku. Należy wykonać następujące czynności:

 • wypełnić pole, uzupełniając podstawowe informacje takie jak: PESEL (sprawdź, jak złożyć wniosek o numer PESELw Poznaniu), imię, nazwisko, miejsce urodzenia...,
 • podać swoje dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • zaznaczyć powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego,
 • załączyć fotografię, która będzie wydrukowana na dowodzie osobistym,
 • podać aktualną datę oraz miejscowość, w której składasz wniosek,
 • podpisać wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobistyw Poznaniu?

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od zameldowania. W przypadku miejscowości Poznań odpowiednim urzędem będzie Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, z siedzibą Karola Libelta 16/20. Chociaż w każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument, trzeba koniecznie pamiętać, że dowód odbiera się tam, gdzie wcześniej złożono wniosek.

Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (4)

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty przez Internet?

Tak, ale tylko wniosek o dokument dla dziecka do lat 12. Od dnia 27 lipca 2021 roku nie można składać wniosku o dowód dla osób dorosłych i nieletnich od 12 r.ż. przez Internet, ponieważ są to dokumenty biometryczne, wymagające osobistego stawienia się w urzędzie w celu pobrania odcisków palców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do lat 12 można składać online, ponieważ taki dokument nie posiada tej cechy biometrycznej.

Ile kosztuje wydanie lub wymiana dowodu osobistegow Poznaniu?

Jaki jest koszt wymiany dowodu osobistego w Poznaniu?Dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub utracie ważności dokumentu.

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego​​​​​?

Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi do 30 dni. W niektórych przypadkach może się wydłużyć, lecz o tym fakcie powinien powiadomić wnioskującego urzędnik.

Jak sprawdzić czy dowód osobisty jest do odbioru w Poznaniu?

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest już gotowy, wystarczy wejść na stronę moj.gov.pl i wpisać w wyszukiwarce numer wniosku - otrzymuje się go podczas składania wniosku.

Czy można odebrać dowód w innym mieście?

Dokument można odebrać tylko w urzędzie, w którym został złożony wniosek, stawiając się na miejscu osobiście.

(Video) Nowe dowody z odciskami palców

Dowód osobisty Poznań - wniosek PDF, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022 (5)

Numer i seria dowodu osobistego - gdzie znaleźć i jak odczytać?

Seria i numer dowodu osobistego znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu. Najpierw podana jest seria (3 litery), a następnie numer (6 cyfr).

Seria dowodu osobistego składa się z 3 liter, które w żadnym wypadku nie są przypadkowe. Za każdą z nich kryje się liczba:

 • A - 10,
 • B - 11,
 • C - 12,
 • Z - 35.

Każda z liter posiada również swoją wagę - na ich podstawie dokonuje się obliczeń, które mają na celu sprawdzenie, czy dokument jest prawdziwy.

 • 1 litera - waga 7,
 • 2 litera - waga 3,
 • 3 litera - waga 1.

W przypadku numeru dowodu osobistego sytuacja jest bardzo podobna. Każda z 6 cyfr również posiada swoje wagi:

 • 1 cyfra: waga 9,
 • 2 cyfra: waga 7,
 • 3 cyfra: waga 3,
 • 4 cyfra: waga 1,
 • 5 cyfra: waga 7,
 • 6 cyfra: waga 3.

Jak sprawdzić, czy posiadany dokument nie został podrobiony? Wystarczy pomnożyć serię i numer dowodu osobistego przez odpowiadające im wagi, wyniki tego działania dodać do siebie i podzielić przez 10. Jeżeli iloraz będzie liczbą całkowitą, oznacza to, że dokument jest prawdziwy.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego?

Zdjęcie do dowodu osobistego musi być wykonane według specjalnych wytycznych:

 • zdjęcie powinno być aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy) i przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, cały jej owal oraz linia uszu muszą być odsłonięte (bez półprofilu),
 • na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie - chyba że wynika to z wierzeń religijnych lub problemów zdrowotnych,

 • jeżeli fotografowany ma wadę wzroku, może mieć na zdjęciu okulary korekcyjne, ciemne lub soczewki kontaktowe,
 • aby uniknąć ewentualnych problemów, najlepiej wykonać zdjęcie bez biżuterii,
 • głowa musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu,
 • fotografowany musi mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy),
 • niedopuszczalny jest efekt tzw. czerwonych oczu,
 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

  mObywatel - dowód osobisty w telefonie

  Dzięki wszechobecnej cyfryzacji stworzono aplikację mobilną mObywatel. Przechowywane są w niej najważniejsze dokumenty w wersji cyfrowej, takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna i studencka czy paszport covidowy. Dane przechowywane w aplikacji są bezpieczne - aby się zalogować, należy użyć profilu zaufanego. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz IOS.

  Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dowód osobisty w Poznaniu?

  Nazwa instytucjiAdresTelefonE-mail / www
  Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu Karola Libelta 16/20
  61-706 Poznań

  Otwarte w poniedziałek od 07:30

  godziny otwarcia

  pon: 07:30-17:00
  wt-pt: 07:30-15:30
  sob-niedz: nieczynne

  +48616463344
  (Video) Wysyłanie dokumentów przez EPUAP / Jak wysłać dokumenty do Urzędu? KROK PO KROKU

  Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - dowód osobisty

  Pobierz dokument

  Pobierz dokument

  (Video) Nowe dowody osobiste będą z odciskami palców i podpisem

  FAQs

  Gdzie pobrać wniosek o wydanie dowodu osobistego? ›

  Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Jak wymienic dowód osobisty Poznan? ›

  Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od zameldowania. W przypadku miejscowości Poznań odpowiednim urzędem będzie Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, z siedzibą Karola Libelta 16/20.

  Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany dowodu osobistego? ›

  Musisz przygotować aktualną fotografię do dowodu i dotychczas posiadany dowód. Jeśli składasz wniosek, bo utraciłeś poprzedni dowód, musisz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość np. paszport. Wniosek możesz wydrukować wcześniej w domu, ale dostaniesz go również w urzędzie.

  Jak wymienić dowód osobisty na nowy? ›

  Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności. NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania, nazwa urzędu, który wydał twój dowód albo nazwa miejsca urodzenia.

  Czy można samemu wydrukować wniosek na dowód osobisty? ›

  Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego.. Można to zrobić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem bankowości internetowej (listę . E-dowody osobiste oficjalnie wchodzą w życie.. Każdy, kto będzie wyrabiać nowy dowód, otrzyma jego elektroniczną wersję z chipem.

  Ile zdjęć do wniosku o dowód osobisty? ›

  Do wniosku o wydanie dowodu osobistego trzeba dołączyć 1 zdjęcie w wersji papierowej. Jeżeli natomiast składamy wniosek o wydanie dowodu przez Internet (strona obywatel.gov) wystarczy nam wersja elektroniczna (cyfrowa) zdjęcia.

  Ile zdjęć do dowodu 2022? ›

  Do dowodu osobistego potrzebne jest tylko jedno zdjęcie tzw. zdjęcie biometryczne.

  Ile się czeka na dowód osobisty 2022? ›

  Na stronie www.obywatel.gov.pl możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

  Komu zgłosić zmianę dowodu osobistego 2022? ›

  Kiedy już odbierzemy dowód, komu powinniśmy to zgłosić? Podstawa to bank, w którym mamy konto, kredyt albo korzystamy z innych usług finansowych. Zazwyczaj zmiana jest bardzo prosta i nie wymaga wizyty w stacjonarnym oddziale banku. Zmianę numeru dowodu możemy zgłosić poprzez stronę internetową banku.

  Ile kosztuje dowód osobisty 2022? ›

  Dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub utracie ważności dokumentu.

  Czy wniosek o dowód można złożyć w dowolnym urzędzie? ›

  Od marca nowy dowód osobisty będzie można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Z nowego wzoru dokumentu zniknie kilka informacji, m.in. o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu; nie będzie także podpisu posiadacza.

  Ile czasu na wymianę dowodu osobistego? ›

  Ile wcześniej przed upływem ważności obecnego dowodu osobistego można złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu? Minimum 30 dni.

  Czy warto mieć podpis osobisty w dowodzie? ›

  Zdecydowanie warto, szczególnie że uzyskanie podpisu osobistego w nowym dowodzie jest całkowicie bezpłatne. Pamiętać trzeba jedynie o tym, żeby podczas wypełniania wniosku o nowy dowód osobisty wyrazić chęć jego posiadania, wtedy certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w naszym dowodzie.

  Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba złożyć osobiście? ›

  Zasady składania wniosku: Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  Ile jest ważny dowód osobisty po terminie? ›

  Termin ważności dowodu osobistego

  Można się porządnie zdziwić, gdy okaże się, że nasz dowód stracił ważność. Wydanie nowego dokumentu to proces, który trwa najczęściej 30 dni. Warto więc pamiętać o tym wcześniej. Tym bardziej, że nie wszyscy wiedzą, że dowód osobisty jest ważny tylko przez 10 lat od daty jego wydania.

  Jak uniknąć kary za nieważny dowód osobisty? ›

  W celu uniknięcia kary ograniczenia wolności lub grzywny, przede wszystkim musisz regularnie sprawdzać termin ważności dowodu osobistego, aby w odpowiednim czasie złożyć wniosek o nowy dowód w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Wydanie dowodu osobistego to proces, który trwa najczęściej 30 dni.

  Jak można odebrać dowód osobisty? ›

  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  Co zrobić gdy kończy się ważność dowodu osobistego? ›

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.

  W co się ubrać na zdjęcia do dowodu? ›

  Ubranie nie może zasłaniać owalu twarzy, co nie zmienia faktu, że nie musisz przychodzić do fotografa jedynie w czarnej bądź białej koszulce. Możesz zdecydować się na zupełnie inne barwy ubrań bądź założyć koszulę. W szczególności ta druga opcja być może pozwoli poczuć się swobodniej przed obiektywem.

  Czy na zdjęciu do dowodu muszą być widoczne uszy? ›

  Twarz na zdjęciu

  oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw, niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu, uszy nie muszą być widoczne, fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

  Czy można mieć makijaż do zdjęcia do dowodu? ›

  Obiektyw aparatu uchwyci niestety każdą niedoskonałość na skórze, czy włosach (umyte włosy to podstawa). Makijaż powinien być matowy (chcąc ukryć defekty skórne nakładamy korektor i podkład a całość wykańczamy pudrem matującym), unikamy wszelkiego rodzaju perłowych cieni i brokatowych błyszczyków do ust.

  Czy w Rossmanie można wydrukować zdjęcie do dowodu? ›

  Tak, w Rossmannie można wydrukować zdjęcia do dowodu. Wystarczy znaleźć kiosk umożliwiający wydruk zdjęć, a następnie postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ekranie automatu znajdującego się w drogerii Rossmann.

  Jak zrobić zdjęcie do dowodu za darmo? ›

  W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, które uniemożliwiają składanie wniosków o dowód osobisty online (pozostanie to możliwe jedynie dla osób poniżej 12 roku życia), serwisy PhotoAiD.com i Passport-Photo. Online zachęcają do korzystania z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego.

  Co zrobić żeby dobrze wyjść na zdjęciu do dowodu? ›

  Fotografie dokumentowe to zmora wszystkich, którzy muszą wyrobić dowód osobisty lub paszport. Wymogi urzędowe nakazują bezlitośnie patrzeć w obiektyw aparatu będąc w pozycji frontalnej. Co więcej, nie wolno się uśmiechać, należy zamknąć usta i przybrać naturalny wyraz twarzy.

  Co zrobić aby przyśpieszyć wydanie dowodu osobistego? ›

  Procesu wydawania dowodów nie można przyspieszyć. Możesz jedynie sprawdzać status swojego dowodu w Internecie i wybrać go w tym samym dniu, w którym dowód będzie gotowy do wydania. Możesz także wcześniej przygotować fotografię, by w momencie składania wniosku o dowód osobisty nie zaprzątać sobie tym głowy.

  Czy można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przez internet? ›

  Krok po kroku do dowodu

  Jeśli zdjęcie macie gotowe, wejdźcie na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). Tam, w spisie po prawej stronie ekranu, wybierzcie e-usługę Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Kliknijcie przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.

  Jak sprawdzić czy dowód jest już gotowy? ›

  Złożenie wniosku wymaga wizyty w urzędzie.
  ...
  Co musisz zrobić
  1. Kliknij przycisk Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy, który znajduje się u góry.
  2. Wpisz numer wniosku i kliknij Sprawdź.
  3. Odpowiedź otrzymasz od razu.
  4. Odpowiedź możesz pobrać w formacie PDF i wydrukować. Pamiętaj, że ten wydruk nie jest dokumentem urzędowym.

  Czy po wymianie dowodu osobistego zmienia się jego numer? ›

  Ponieważ po każdej wymianie dowodu osobistego, zmienia się jego seria i numer oraz data wydania i ważności. Warto zrobić również ksero nowego dokumentu tożsamości w kilku egzemplarzach.

  Co się dzieje ze starym dowodem osobistym? ›

  Dowód, którego okres ważności upłynął jest nie ważny. Nie można się nim posługiwać. Dowód taki należy wymienić. Obowiązek taki wynika nie tylko ze zwykłej logiki ale również z przepisów prawa, a konkretniej z art.

  Czy wymianę dowodu osobistego należy zgłosić w urzędzie skarbowym? ›

  Nie trzeba również powiadamiać urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego, ponieważ numer dowodu jest migrowany do urzędu bezpośrednio z bazy PESEL.

  Ile wcześniej można złożyć wniosek o dowód osobisty? ›

  Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o dowód osobisty nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu może okazać inny dokument zawierający fotografię.

  Czy można zlozyc wniosek o dowód osobisty Online 2022? ›

  Wniosek o dowód osobisty musi złożyć każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma jeszcze takiego dokumentu. Można to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosku nie można złożyć przez internet.

  Ile się czeka na dowód osobisty 2022 forum? ›

  Czas na wydanie to 30 dni, pani w urzędzie mówiła, że zwykle po 2 tygodniach jest.

  Ile wynosi opłata za dowód osobisty? ›

  (akt. 14.10.2021 r.) Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

  Kogo należy powiadomić o zmianie dowodu osobistego? ›

  W przypadku zmiany danych osobowych pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę poprzez złożenie wobec niego oświadczenia np. w formie pisemnej, a pracodawca może wymagać od pracownika okazania mu dokumentu, który potwierdza zaistnienie zmiany np. aktu małżeństwa, dowodu osobistego itd.

  Jak złożyć wniosek o nowy dowód osobisty przez profil zaufany? ›

  Jeśli masz już profil zaufany i zdjęcie – kolejny krok to wizyta na portalu GOV.pl. Kiedy już tam będziesz – profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (znajdziesz je w prawym górnym rogu ekranu). Po zalogowaniu, w spisie po prawej stronie, wybierz e-usługę Uzyskaj dowód osobisty.

  Czy wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba złożyć osobiście? ›

  Zasady składania wniosku: Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  Czy można wyrobić dowód osobisty przez internet? ›

  Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć także przez internet.

  Jak wyrobić nowy dowód przez internet? ›

  Jeśli zdjęcie macie gotowe, wejdźcie na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). Tam, w spisie po prawej stronie ekranu, wybierzcie e-usługę Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Kliknijcie przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.

  Ile zdjęć do dowodu 2022? ›

  Do dowodu osobistego potrzebne jest tylko jedno zdjęcie tzw. zdjęcie biometryczne.

  Ile kosztuje wymiana dowodu osobistego po utracie ważności? ›

  Dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub utracie ważności dokumentu.

  Gdzie zgłosić zmianę dowodu osobistego 2022? ›

  Kiedy już odbierzemy dowód, komu powinniśmy to zgłosić? Podstawa to bank, w którym mamy konto, kredyt albo korzystamy z innych usług finansowych. Zazwyczaj zmiana jest bardzo prosta i nie wymaga wizyty w stacjonarnym oddziale banku. Zmianę numeru dowodu możemy zgłosić poprzez stronę internetową banku.

  Co grozi za nieodebranie dowodu osobistego? ›

  Kto: 1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

  Czy można zlozyc wniosek o dowód osobisty Online 2022? ›

  Wniosek o dowód osobisty musi złożyć każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma jeszcze takiego dokumentu. Można to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosku nie można złożyć przez internet.

  Ile czasu mam na odbiór dowodu osobistego? ›

  Nowy dowód osobisty możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja.

  Czy nowy dowód trzeba odebrać osobiście? ›

  Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

  Jak złożyć online wniosek? ›

  Jeśli masz konto na ePUAP
  1. Wejdź na epuap.gov.pl.
  2. Zaloguj się.
  3. Wybierz sprawę urzędową, którą chcesz załatwić online.
  4. Podpisz wniosek o usługę profilem zaufanym.
  5. Wyślij wniosek online.
  6. Czekaj na załatwienie sprawy lub odpowiedź urzędu.

  Co zrobić gdy kończy się ważność dowodu osobistego? ›

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.

  Ile wcześniej można złożyć wniosek o dowód osobisty? ›

  Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o dowód osobisty nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu może okazać inny dokument zawierający fotografię.

  Jak umówić się na odbiór dowodu osobistego? ›

  Rezerwacji można dokonać: za pomocą formularza online wizyty.uml.lodz.pl (wybierając zakładkę UM ŁÓDŹ/WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę) lub telefonicznie pod numerem telefonu +42 638-44-44.

  Videos

  1. Jak podpisać dokument podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego? Krok po kroku!
  (Mikołaj Maśliński)
  2. Czyste Powietrze- instrukcja wypełniania wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze
  (WFOŚiGW w Warszawie)
  3. XL Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. (kadencja 2018-2023)
  (Gmina Książ Wlkp.)
  4. Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji (nr 41/2022) - 28.03.2022r.
  (Miasto Legnica)
  5. Wypełnianie wniosku elektronicznego na platformie eWnioski Punktu Kontaktowego
  (logistykatv)
  6. Otwarte przesłuchanie publiczne – Podkomisja Domowa ds. UFO – UAP
  (Cristina Gomez)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Maia Crooks Jr

  Last Updated: 03/15/2023

  Views: 5910

  Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Maia Crooks Jr

  Birthday: 1997-09-21

  Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

  Phone: +2983088926881

  Job: Principal Design Liaison

  Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

  Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.