Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (2023)

30.05.2019

Cóż, kiedy nic nie boli! Są jednak sytuacje, być może ze względu na stan zdrowia lub upływ czasu, kiedy trzeba dowiedzieć się więcej o anatomicznych cechach struktury i funkcjonowania ludzkiego ciała.

Natarczywość problemu

Pamięć o tym, co i gdzie znajduje się w ciele, często pojawia się, gdy nagle zaczyna skubać lub skomleć z boku, teraz z tyłu, a potem z żołądka. Wielu zdaje sobie sprawę z przybliżonych lokalizacji głównych narządów życiowych, takich jak serce, mózg, płuca i wątroba. Jest to zrozumiałe, a następnie są one najważniejsze w człowieku. Ale tylko nieliczni wiedzą, gdzie jest śledziona, czym jest i dlaczego jest potrzebna. Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (1)

I chociaż w sytuacjach nagłych w oddziałach chirurgicznych, całe usunięcie tego narządu jest praktykowane, ponieważ nie jest ono jednym z najważniejszych, ale wkład i wpływ tej małej, ale niezwykle użytecznej edukacji na ogólny stan zdrowia i normalne funkcjonowanie każdego systemu osobno nie powinny być lekceważone. pełne ludzkie życie.

Co to jest śledziona

Zanim powiesz o tym, gdzie znajduje się śledziona, musisz dowiedzieć się, jaki to jest organ. Śledziona (lub zastawka, jak to jest również nazywane po łacinie) jest największym parenchymalnym tworzeniem obwodowego układu odpornościowego. Na wspomnienie tego rodzaju ochrony ciała, natychmiast staje się jasne, o głównej misji przypisanej do tego małego narządu.

"Śledziona" (śledziona) w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza "depresję". Co można uznać za całkiem rozsądne, bo nawet lekarze zauważyli, że w chorobach tego narządu osoba może wpaść w melancholijny nastrój. Tak, a mędrcy z odległych czasów często kojarzyli się z chorobą śledziony i ciężkim temperamentem. W oparciu o takie obserwacje nawet Botkin przeprowadził serię eksperymentów, potwierdzając tym samym, że śledziona "kurczy się" przez krótki okres czasu z nerwowych doświadczeń!

(Video) Śledziona buduje naszą odporność. odc.1

Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (2)

Być albo nie być

Nie tak dawno temu, na początku ubiegłego stulecia, w Stanach Zjednoczonych, ten narząd uważano za niemal zbędny i niepotrzebny (podobnie jak dodatek, który został usunięty przez noworodki w środkowym królestwie). A w czasach starożytnych, zawodowi sportowcy po prostu zwiększali parametry prędkości i osiągnięć sportowych, śledziona została po prostu usunięta.

To wspaniałe, że w naszych czasach, w okresie osiągnięć naukowych i technicznych, współcześni naukowcy zaczynają odkrywać sekrety tego ciała, nie ma potrzeby przeprowadzania niepotrzebnych i nieuzasadnionych interwencji chirurgicznych. Eksperci zauważają, że osoba, która straciła swoją śledzionę, nie ma ochrony immunologicznej.

Współczynnik ochrony

Co robi śledziona? Oczywiście ważną, jeśli nie pierwotną, jest funkcja limfopoezy. Innymi słowy, w śledzionie powstają komórkowe elementy układu odpornościowego - leukocyty T i B oraz makrofagi. Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (3)

To dzięki śledzionie zapewniona jest pełna filtracja limfatyczna i ochrona organizmu dzięki stałej fagocytozie nie tylko wrogich i obcych czynników uszkadzających, takich jak wirusy i bakterie atakujące komórki i tkanki z zewnątrz i wewnątrz każdej sekundy, ale także z genetycznych zmutowanych komórek organizmu, które są przyczyną patologii nowotworów . Ponadto istnieją inne równie ważne cechy roli tego narządu limfatycznego.

Funkcje śledziony u ludzi

Charakterystyczne właściwości tkanki miąższowej narządu limfatycznego pozwalają na odkładanie się płytek krwi do jednej trzeciej ich całkowitej liczby, a także "przestarzałe" stare lub zmienione krwinki czerwone zawierające krew hemoglobinową i ich późniejsze zniszczenie. Dlatego ciało to ma inne dźwięczne i zapadające w pamięć nazwisko w kręgach medycznych - "cmentarz czerwonych ciałek krwi". W rezultacie to, za co odpowiedzialna jest śledziona, pośrednio bierze udział w procesach metabolicznych związanych z żelazem (hemu), a także w powstawaniu żółci przez wątrobę.

Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (4)

I, oczywiście, nie wolno nam zapomnieć o roli śledziony w tworzeniu krwi w okresie rozwoju prenatalnego, kiedy wraz ze szpikiem kostnym produkuje limfocyty i monocyty.

(Video) Powiększenie śledziony

Funkcje śledziony w ciele człowieka są niezwykle różnorodne i ważne. Ponadto nie są one w pełni zrozumiałe. Nie wyklucza się również aktywności regulacyjnej organizmu poprzez czynniki hormonalne w pracy szpiku kostnego, co umieszcza go w wielu gruczołach dokrewnych.

Mała anatomia

Czas dowiedzieć się, gdzie jest śledziona. Co więcej, bezużyteczne jest dotykanie go własnymi rękami, ponieważ jest zlokalizowane w jamie brzusznej po lewej stronie tuż za tkanką kostną na poziomie 9 do 11 żeber. Na szczycie, gdzie znajduje się śledziona, znajduje się żołądek. Trzustka, nerka, część okrężnicy i lewa kopuła przepony otacza organy. Wszystkie te formacje podają nazwy trzewnej powierzchni śledziony sąsiadującej z nimi.

Kształt przypomina półkolistą półkulę o spłaszczonej konfiguracji, miękką sprężystą konsystencję, bezbolesną podczas badania palpacyjnego. Prawie całkowicie pokryte otrzewną, z wyjątkiem obszaru bramy. Waga może osiągnąć 200 - 300 gramów w normalnych warunkach, w przypadku patologii opisano przypadki hiperplazji do 2 kg.

Śledziona, której anatomia wynika z pełnionych funkcji, ma określone cechy strukturalne. Miąższ podzielony jest na czerwoną i białą miazgę, oddzieloną pasmem marginalnym. Pierwszy składnik w masie, uformowany krwinki i naczynia, a drugi - do 25% całej struktury - jest reprezentowany przez guzki limfoidalne ze strefami zależnymi od T i B.

Śledziona, której zdjęcie przedstawiono poniżej, ma brązowawo-czerwoną masę, pokrytą włóknistą kapsułką. Natychmiast pojawiają się małe formacje ziarniste, tzw. Ciałka malpighiańskie - liczne akumulacje limfocytów.

Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (5)

Splenomegalia

Jeśli mówimy o wielkości śledziony, częstość zależy od wieku i rodzaju budowy i średnio osiąga 12-12,5 cm długości i 6-8 cm szerokości u osoby dorosłej.

Przekroczenie tych wartości może przemawiać za powiększeniem śledziony z powodu pewnych procesów patologicznych w samym narządzie, takich jak krwotoki, ropnie i pęknięcia podtorebkowe, a także w ciele jako całości z mononukleoza zakaźna, sepsa i inne ciężkie choroby.

(Video) Do czego jest nam potrzebna zdrowa śledziona?

A gdzie jest śledziona, można poczuć to palpatorno w zależności od stopnia jego rozrostu. Czasami ciało może zejść do miednicy lub wyrosnąć na prawy brzuszek.

Hipersplenizm

Innym powodem wzrostu może być hipersplenizm, czyli zwiększona aktywność czynnościowa narządu. Może to być spowodowane na przykład przez pierwotne zmiany w układzie krwionośnym lub wtórnie w zmianach autoimmunologicznych i zapalnych. Należy jednak pamiętać, że hipersplenizm może również wystąpić na tle niezmienionych parametrów narządowych. Dlatego nie ma decydującej roli taka wartość, jak wielkość śledziony (norma jest wskazana powyżej).

Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (6)

Jeśli mówimy o obniżeniu parametrów narządu w dynamice, głównymi przyczynami mogą być ataki serca w miejscu zaburzeń krążenia, z tworzeniem torbieli i deformacji w miejscu blizny miąższu. Tak więc działanie funkcji ludzkiej śledziony jest pośrednio odzwierciedlone poprzez zmianę wielkości narządu.

Jak podejrzewać patologię

Klinicznie, zmiany w narządzie znajdują odzwierciedlenie w ogólnym stanie zdrowia przez pojawienie się dodatkowych wrażeń w postaci przepełnienia brzucha, ból w okolicy jego lokalizacji z dużym wzrostem i naciskiem na otaczające narządy z napromieniowaniem w plecy.

Ponadto dodatkowe metody badania, umożliwiające monitorowanie stanu śledziony, można uznać za pełną morfologię krwi i wizualizację za pomocą ultrasonografii lub rezonansu magnetycznego.

Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi (7)

W analizie laboratoryjnej ze zmianami patologicznymi charakterystyczne jest obniżenie stężenia wszystkich pędów komórkowych.

(Video) Co warto wiedzieć o śledzionie i trzustce?

Dostarczanie krwi do narządu można ocenić za pomocą scyntygrafii radiowej, która odzwierciedla stopień aktywności śledziony w wykorzystaniu elementów krwi.

Leczenie patologii śledziony

Biorąc pod uwagę, że zmiany tego organu pojawiają się po raz drugi na tle kluczowego procesu patologicznego, jakim jest infekcja, choroba krwi lub wątroby, wówczas główna terapia powinna być skierowana na patogenetyczne połączenia jednego lub drugiego zaburzenia.

Jeśli zmiany w śledzionie są pierwotne, na przykład rozerwanie z powodu urazu, należy skorzystać z interwencji chirurgicznej. Zastosuj usunięcie całego ciała - splenektomię - ze względu na jego anatomiczne i histologiczne cechy i trudności, które pojawiają się podczas szewienia miąższu z występowaniem krwawienia. Podobna metoda jest również stosowana, gdy śledziona nadmiernie intensywnie niszczy czerwone krwinki, co objawia się u pacjenta z niedokrwistością, a czasami pancytopenią.

Życie po operacji: czy jest jakaś różnica

W zasadzie prawie każda diagnoza nie jest zdaniem. Musisz tylko wiedzieć, jak się zachowywać. Jeśli jednak nie można usunąć narządu, należy pamiętać, że każdy system w organizmie ma funkcję kompensacji. W tym przypadku rola śledziony jest rozdzielana przez szpik kostny z wątrobą i obwodowymi węzłami chłonnymi. Zdrowie pacjenta powinno być monitorowane przez hematologa, który regularnie przeprowadza badania i przepisuje leki w celu zmniejszenia lepkości krwi i zapobiegania zakrzepicy.

Czy możliwy jest przeszczep?

Założono założenia dotyczące możliwości przeszczepienia narządu u biorcy. Jednak potrzeba stałego przyjmowania leków immunosupresyjnych w celu powstrzymania reakcji odrzucenia narządu dawcy przez własny system obronny organizmu traci jakość życia pacjenta przed samą jego nieobecnością. Transplantację przeprowadza się zgodnie z pewnymi wskazaniami, które obejmują onkologię, choroba popromienna w którym funkcja śledziony jest niezwykle potrzebna i niezbędna.

Do kogo pójść na leczenie

Oczywiście ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajduje się śledziona, ponieważ jeśli podejrzewasz jej patologię, powinieneś jak najszybciej udać się do lekarza. Lekarze, którzy mogą pomóc, są specjalistami chorób zakaźnych, chirurgiem, hematologiem, onkologiem, traumatologiem i funkcjonalnym lekarzem diagnostów.

Środki zapobiegawcze

Zapobieganie jest zawsze łatwiejsze niż leczenie. Ta prawda nie została anulowana. Dlatego zdrowy styl życia, w tym przestrzeganie zasad higieny osobistej, eliminacja złych nawyków żywieniowych, wdrażanie środków bezpieczeństwa dla sportu i prawidłowe zachowanie w miejscach publicznych, może zapobiec rozwojowi większości chorób i zaburzeń, w tym zmian w śledzionie.

Zachowując normalną pojemność funkcjonalną tego ciała - najpotężniejszy filtr, który wychwytuje i neutralizuje wszelkie patologiczne czynniki, nie będziesz bał się o swoje zdrowie i myślisz pewnie o przyszłości.

(Video) Powiększona śledziona – objawy i leczenie || Zdrowe życie

FAQs

Gdzie jest śledziona? Funkcje śledziony u ludzi? ›

Śledziona jest największym narządem układu limfatycznego. Jest to ważny narząd do utrzymania równowagi płynów ustrojowych, ale można bez niego żyć. Śledziona jest zlokalizowana w jamie brzusznej, po jej lewej stronie. Zazwyczaj jest położona w okolicy IX i XI żebra.

Gdzie boli śledziona rysunek? ›

Dolegliwość, określana jako ból śledziony, zlokalizowana jest w nadbrzuszu, a dokładniej w lewym podżebrzu. Niekiedy promieniuje także do pleców oraz lewego barku.

Jakie są objawy chorej śledziony? ›

Objawy, które wskazują na powiększenie śledziony:
 • wyczuwamy ją palcami w lewym podżebrzu;
 • uczucie pełności w jamie brzusznej;
 • nudności;
 • ból brzucha;
 • ból pleców promieniujący od lewego nadbrzusza;
 • towarzyszy jej powiększenie wątroby (powiększenie tych dwóch organów nazywa się hepatosplenomegalią).
Feb 16, 2021

Jak i gdzie boli śledziona? ›

Ból śledziony umiejscawia się z lewej strony brzucha, pod dolnymi żebrami, może promieniować do pleców i lewego braku. Chorobom śledziony najczęściej towarzyszy ból brzucha, może promieniować w kierunku nadbrzusza.

Gdzie znajduje się śledziona u człowieka? ›

Śledziona jest jednym z narządów leżących w jamie brzusznej. W warunkach prawidłowych ukryta jest pod żebrami, po lewej stronie, pomiędzy żołądkiem i lewą nerką.

Czego nie lubi śledziona? ›

Co osłabia śledzionę: jedzenie nieregularne, w pośpiechu, zbyt dużo na raz, zbyt późno, produkty wilgociotwórcze (surowe, zimne pożywienie, produkty mleczne), błędy dietetyczne (fast food, nadmiar wieprzowiny, słodyczy, smaku gorzkiego np. kawy). Należy też unikać nadmiernie tłustego, smażonego i gorącego pożywienia.

Co uszkadza śledzionę? ›

Powiększenie śledziony – przyczyny powiększenia śledziony

Wywołanych infekcją bakteryjną: gruźlica, borelioza, kiła, dur brzuszny; Wywołanych infekcją grzybiczą: kandydoza; Wywołanych infekcją pierwotniakową: malaria, toksoplazmoza; Wywołanych infekcją pasożytniczą: bąblowica.

Co pomaga na śledzionę? ›

Dieta przy zdiagnozowanej powiększonej śledzionie
 • Witamina C, witamina D, cynk. Składnikami odżywczymi o najdokładniej udokumentowanej skuteczności, wspomagającej prawidłowe działanie układu odpornościowego jest witamina C, witamina D i cynk. ...
 • Witamina E. ...
 • Selen. ...
 • Kwas foliowy. ...
 • Dieta śródziemnomorska. ...
 • Mikrobiota.
Jan 27, 2021

Od czego może być powiększona śledziona? ›

Powiększenie śledziony to stan, który powinien zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza. Splenomegalia jest spowodowana wystąpieniem chorób: zakaźnych, metabolicznych, spichrzeniowych, a także nowotworowych. W związku z tym, że jest objawem innych chorób, sygnalizuje nam ich wystąpienie.

Co oznacza ból śledziony? ›

Kiedy śledziona jest powiększona, może towarzyszyć temu ból. Najczęściej jest powodowany rozciągnięciem torebki śledziony. Często towarzyszy mu ból sąsiadujących narządów - żołądka, nerek lub lewego płuca. Niekiedy ból śledziony promieniuje spod żeber do pleców, lewego barku i nadbrzusza.

Czy da się żyć bez śledziony? ›

Bez śledziony można żyć, gdyż nie jest ona niezbędnym narządem. Splenektomia u zdrowej osoby nie niesie za sobą większych komplikacji, ani nie wpływa znacząco na zmianę stylu życia. Funkcje śledziony przejmuje układ limfatyczny, wątroba i szpik kostny.

Czym grozi pęknięcie śledziony? ›

Obrażenia w obrębie jamy brzusznej niosące ryzyko uszkodzenia narządu mogą prowadzić do poważnych dla zdrowia powikłań. Pourazowe pęknięcie śledziony nierzadko jest przyczyną wewnętrznego krwawienia, które może nawet skutkować śmiercią.

Gdzie jest śledziona i trzustka? ›

Ulokowana jest na lewo od kręgosłupa, pomiędzy nim a żołądkiem. Zwykle można ją znaleźć w okolicy kręgów lędźwiowych L1 i L2, ale może się to różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wzrost. Trzustka leży niedaleko śledziony i dwunastnicy - to do niej uchodzi główny przewód trzustkowy.

Jak sprawdzic czy śledziona jest zdrowa? ›

Powiększona śledziona może powodować uczucie pełności w jamie brzusznej, nudności, ból brzucha, a nawet ból pleców promieniujący od lewego nadbrzusza. Bezpośredni związek śledziony z krwią i procesem wytwarzania komórek krwi sprawia, że pierwszym badaniem jakie może zalecić lekarz jest wykonanie morfologii krwi.

Jakie zioła na śledzionę? ›

Śledziona jest miejscem oczyszczania i usuwania zużytych składowych krwi jak erytrocytów czy białych krwinek.
...
Skład mieszanki:
 • Korzeń arcydzięgiela,
 • Liść pokrzywy,
 • Kwiatostan kocanki,
 • Koszyczki rumianku,
 • Ziele dziurawca,
 • Ziele glistnika,
 • Owoc kopru włoskiego.

Jak wzmocnić śledzionę? ›

Aby wzmocnić śledzionę, należy regularnie spożywać posiłki, bardzo dokładne je przeżuwając.
...
Pokarmy, które będą wzmacniały i wspierały pracę śledziony, to:
 1. wołowina.
 2. warzywa korzeniowe.
 3. ciepłe potrawy (np. zupy)
 4. rozgrzewające przyprawy, takie jak czarny pieprz, imbir i kminek.

Czy trzustka i śledziona to to samo? ›

Trzustka to pojedynczy narząd znajdujący się w obok śledziony i dwunastnicy. Anatomicznie zbudowany jest z głowy, trzonu i ogona. Jej funkcją jest produkowanie hormonów oraz regulowanie gospodarką węglowodanową. Trzustka należy do narządów wewnątrzwydzielniczych, produkujących takie hormony jak glukagon i insulina.

Jak daje znać chora śledziona? ›

Do pierwszych objawów sugerujących powiększenie śledziony należą:
 1. uczucie pełności w jamie brzusznej,
 2. uczucie ucisku w okolicy żeber podczas wykonywania podstawowych czynności, takich jak: chodzenie, schylanie się czy siadanie,
 3. nudności i/lub wymioty,
 4. ból pleców promieniujący do jamy brzusznej,
 5. ból brzucha.
May 23, 2019

Kiedy powiększa się śledziona? ›

- masywne powiększenie śledziony obserwujemy wówczas, gdy organ osiąga masę większą niż 1 kg. Taki stan może pojawić się w przebiegu malarii, zaawansowanej sarkoidozy, a także przy chłoniakach, przewlekłej białaczce limfatycznej czy zespołach mieloproliferacyjnych (np. przewlekła białaczka szpikowa).

Kiedy trzeba usunąć śledzionę? ›

Powiększona śledziona gromadzi zbyt wiele płytek krwi i konieczne może być jej usunięcie. Wskazaniem do usunięcia śledziony może tez być guz śledziony lub patologia układu krążenia jak niedokrwienie śledziony czy tętniak tętnicy śledzionowej.

Od czego boli śledzionę? ›

Ból śledziony wywołuje jej powiększenie i ucisk na torebkę śledziony. Zwiększenie rozmiaru tego narządu powodują liczne choroby, urazy, a także alkohol i zła dieta. Niezwykle ważne jest reagowanie na dolegliwości bólowe, gdyż śledziona najczęściej wysyła sygnały gdy dochodzi do zaawansowanych zmian.

Co może boleć po lewej stronie w dole brzucha? ›

Potencjalną przyczyną bólu brzucha po lewej stronie brzucha jest choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Ponadto, powodem dolegliwości bólowych mogą być stany zapalne, infekcje, a także podrażnienia chemiczne błony śluzowej żołądka. Ból brzucha po lewej stronie może świadczyć o zapaleniu trzustki.

Co oznacza ból z lewej strony brzucha? ›

Za bóle brzucha po lewej stronie mogą odpowiadać następujące narządy: żołądek, dwunastnica, trzustka, śledziona, jelita, lewa nerka wraz z moczowodem, jelita, lewy jajowód i jajnik.

Co to może być ból w lewym boku? ›

Kłucie w lewym boku pod żebrami

Najczęściej winowajcą bólu jest trzustka, choroba żołądka lub dwunastnicy. Kłucie może być również dolegliwością w wyniku choroby refluksowej żołądka. Obecność chorób układu pokarmowego pomoże wykluczyć lekarz gastrolog podczas wizyty.

Videos

1. Oczyszczenie śledziony. Odc.2
(Zdrowie, Uroda, Fitoterapia)
2. OBIEG CZYNNOŚCIOWY ŚLEDZIONY - POZNAJ ŹRÓDŁO SWOJEJ CHOROBY- CZ. 2 -Magdalena Serafin
(PORADNIA NATUROPATII Corpus Supremum)
3. #10 Śledziona!Czyli każdy zna kogoś kto je co chce i nie tyje lub kogoś kto je mało i tyje cały czas
(Podcast nie z tej ziemi)
4. Czego nie lubi twoja śledziona? odc.3
(Zdrowie, Uroda, Fitoterapia)
5. Ostrzegawcze objawy problemów z trzustką - Lepiej ich nie lekceważyć!
(Domowe sposoby na zdrowie)
6. ✅ Śledziona – co oznacza jej powiększenie?
(Healthy Life)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 03/24/2023

Views: 5425

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.