Jak wyrobić paszport? Krok po kroku przez urzędnicze formalności | Rankomat.pl (2022)

Paszport to przepustka do swobodnego podróżowania. Co prawda, na terenie Unii Europejskiej i Strefy Schengen już go nie potrzebujemy, niemniej jednak w przypadku dalszych wyjazdów ten dokument trzeba posiadać.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Gdzie złożyć wniosek o paszport?
 • Kto może wnioskować o wydanie paszportu?
 • Jakie dokumenty należy przygotować, wnioskując o paszport?
 • Ile trzeba zapłacić za wydanie paszportu?
 • Ile trwa wyrobienie paszportu i gdzie można go odebrać?
 • Jak wyrobić paszport tymczasowy?
 • Ubezpieczenie turystyczne a paszport. Co trzeba wiedzieć?

Czas oczekiwania na paszport może wynieść nawet do 30 dni. Warto więc wcześniej zająć się formalnościami, by zdążyć przed planowaną podróżą. Podpowiadamy, jak to zrobić, na jakie wydatki się przygotować oraz o czym pamiętać.

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Lista takich miejsc znajduje się na stronie stosownego do miejsca zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Polacy mieszkający za granicą mogą o wydanie paszportu ubiegać się w placówkach konsularnych.

Kto może wnioskować o wydanie paszportu?

Ubiegać się o paszport może każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych mogą zrobić to rodzice lub opiekunowie.

Jakie dokumenty należy przygotować, wnioskując o paszport?

Pierwszą formalnością, jaką należy spełnić jest wypełnienie wniosku o wydanie paszportu. Można go otrzymać w punkcie paszportowym. Ministerstwo Cyfryzacji odradza pobieranie wniosków dostępnych w internecie.

Oprócz wypełnionego wniosku należy również dołączyć:

 • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, które zostało wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku paszportowego, w formacie 35 mm x 45 mm, zgodne z obowiązującymi wytycznymi,

 • dowód opłaty za paszport,

 • dokument potwierdzający prawo do ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłaty,

 • aktualnie używany ważny paszport, w przypadku jego braku – ważny dowód osobisty,

 • w przypadku zmiany nazwiska po ślubie za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

To tzw. minimum. Jeśli urzędnik w punkcie paszportowym będzie miał wątpliwości, w uzasadnionych prawnie sytuacjach (np. w razie wątpliwości co do obywatelstwa, tożsamości, sprzecznych danych) może wymagać dodatkowej dokumentacji. Można więc zostać poproszonym o okazanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego lub poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Ile trzeba zapłacić za wydanie paszportu?

Urzędowa opłata za wydanie paszportu wynosi aktualnie 140 zł. Jednak zgodnie z polskim przepisami można ubiegać się o ulgę lub całkowite zwolnienie z opłat. Kto ma do tego prawo?

50% ulgi (opłata w wysokości 70 zł) przyznawane jest:

 • uczniom i studentom,

 • emerytom i rencistom,

 • osobom niepełnosprawnym,

 • osobom będącym na utrzymaniu małżonka rencisty, emeryta lub osoby niepełnosprawnej,

 • osobom przebywającym, w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych,

 • kombatantom i ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,

 • osobom otrzymującym zasiłek stały z pomocy społecznej,

 • rodzicom lub małżonkom rodziców w rodzinie wielodzietnej posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Ulga w wysokości 75% (35 zł za wydanie paszportu) przysługuje:

 • osobom, które mają mniej niż 26 lat, uczą się studiują i są dziećmi z rodziny wielodzietnej (posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),

 • dzieciom z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Za wydanie paszportu nie muszą płacić:

 • osoby, które ukończyły 70 lat,

 • przebywający w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, wyjeżdżający za granicę w celu długotrwałego leczenia lub operacji,

 • otrzymujący stały zasiłek z pomocy społecznej, wyjeżdżający za granicę w celu długotrwałego leczenia lub operacji,

 • osoby, których paszport ma wadę techniczną,

 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (nie dotyczy to żołnierzy zawodowych).

Aby otrzymać zwolnienie z opłat, razem z wnioskiem o paszport należy złożyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą spełnienie jednego z powyższych warunków.

(Video) All Doubts & Answers About Indian Passport Sri Prasanth Chandran

Na ulgę mogą liczyć także te osoby, które muszą wnioskować o nowy paszport przed upływem jego ważności w takich sytuacjach, jak:

 • zmiana wyglądu (rzeczywisty wygląd odbiega od tego, jaki jest na zdjęciu w aktualnym dokumencie),

 • zmiana danych, np. nazwiska po ślubie, rozwodzie,

 • w paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple potwierdzające przekroczenie granicy.

Ulga zostanie naliczona przez urzędnika. To, ile będzie wynosić zależy od powodu wymiany paszportu. Zniżka tego typu łączy się również z pozostałymi ulgami urzędowymi.

Uwaga! Za wyrobienie nowego paszportu z powodu zniszczenia bądź zgubienia go z winy właściciela obowiązuje trzykrotnie wyższa opłata.

Sposób płatności za wyrobienie paszportu uzależniony jest od punktu, w którym składa się dokumenty. Warto więc wcześniej skontaktować się z punktem i dowiedzieć się o możliwych metodach płatności.

Ile trwa wyrobienie paszportu i gdzie można go odebrać?

Na wydanie paszportu należy oczekiwać do 30 dni roboczych. Precyzyjny termin zostanie jednak ustalony z urzędnikiem podczas składania wniosku w punkcie paszportowym. Samodzielnie możesz sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru:

 1. wejdź na stronę Ministerstwa Cyfryzacji i w zakładce Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy wpisz numer sprawy (znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku),

 2. lub zadzwoń do urzędu wojewódzkiego i podaj numer sprawy.

Uwaga! Paszport musisz odebrać osobiście w tym samym punkcie, w którym składałeś wniosek. Jeśli posiadasz stary dokument, zabierz go ze sobą, by urzędnik mógł go anulować. Jeśli jednak w poprzednim paszporcie masz ważne wizy, to nie stracą swojej aktualności. pamiętaj tylko, by w podróż zabrać oba dokumenty - stary i nowy.

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

W razie pilnej sytuacji życiowej - np. paszport jest konieczny, by wjechać na pogrzeb kogoś bliskiego lub z powodów zdrowotnych - można ubiegać się o paszport tymczasowy. Zostanie wydany szybciej, ale będzie ważny tylko przez rok.

Sytuacje, w których można ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego są jasno określone przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wniosek o ten dokument można złożyć, gdy:

 • zachorował lub zmarł ktoś bliski z Twojej rodziny,

 • musisz wyjechać służbowo,

 • nie masz możliwości tymczasowo złożyć odcisków palców,

 • jesteś za granicą, a Twój paszport stracił ważność lub został skradziony,

 • nie mieszkasz na stałe w Polsce bądź w innym kraju za granicą, ale jesteś tutaj tymczasowo, a nie posiadasz ważnego dokumentu, by móc wrócić do kraju zamieszkania.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego możesz pobrać w punkcie paszportowym lub w konsulacie, jeśli przebywasz za granicą. Osoby, które wyrabiają ten dokument za granicą, wniosek mogą ściągnąć również ze strony konsulatu oraz wydrukować samodzielnie jedną kolorową fotografię paszportową.

Poza tym należy posiadać również:

Wyrobienie paszportu tymczasowego kosztuje 30 zł, jeśli wnioskuje się o ten dokument w Polsce. Opłaty za paszport wydany za granicą można sprawdzić na stronie stosownego do miejsca pobytu konsulatu.Jeśli podczas przeebywania za granicą nie możesz odebrać paszportu osobiście w konsulacie, można wnioskować o wysłanie dokumentu pocztą albo kurierem.

Paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie 12 miesięcy od jego wydania. Na swoim dokumencie można sprawdzić dokładną datę ważności.

Ubezpieczenie turystyczne a paszport. Co trzeba wiedzieć?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wsparcie w razie kradzieży paszportu za granicą.W ramach Assistance w całodobowym centrum alarmowym/informacyjnym uzyskamy informacje, jakie kroki podjąć po kradzieży dokumentu, zostaniemy poinstruowani, gdzie najbliżej znajduje się posterunek policji oraz konsulat bądź ambasada, w której można uzyskać pomoc w wyrobieniu tymczasowego dokumentu.

Niektórzy ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia bagażu oferują opcję ochrony dokumentów, dzięki czemu można otrzymać zwrot kosztów poniesionych za opłaty związane z wydaniem tymczasowego paszportu.

Wakacje zagraniczne

UbezpieczycielCena
Wiener

Koszty leczenia

90 465 zł

Ratownictwo

(Video) Learn English for Hotel and Tourism: "Checking into a hotel" | English course by LinguaTV

36 186 zł

Bagaż

-

39,00 zł

2 os. / 7 dni

Kup ubezpieczenie

Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
AXA Partners

Koszty leczenia

200 000 zł

Ratownictwo

200 000 zł

Bagaż

-

54,88 zł

2 os. / 7 dni

Kup ubezpieczenie

Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19
Europa Ubezpieczenia

Koszty leczenia

135 698 zł

Ratownictwo

22 616 zł

Bagaż

1 357 zł

63,00 zł

2 os. / 7 dni

Kup ubezpieczenie

Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19
Allianz

Koszty leczenia

200 000 zł

Ratownictwo

50 000 zł

Bagaż

(Video) How to Apply for Correction in Passport Hindi - passport me correction kaise kare | Full Guide 2020

1 800 zł

89,88 zł

2 os. / 7 dni

Kup ubezpieczenie

Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19

Wakacje zagraniczne

Koszty leczenia

90 465 zł

Ratownictwo

36 186 zł

Bagaż

-

Dodatkowo: NNW: 10 000 zł

Kup ubezpieczenie

AXA Partners

54,88 zł 2 os. / 7 dni

Koszty leczenia

200 000 zł

Ratownictwo

200 000 zł

Bagaż

-

Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19

Kup ubezpieczenie

Europa Ubezpieczenia

63,00 zł 2 os. / 7 dni

Koszty leczenia

135 698 zł

Ratownictwo

22 616 zł

Bagaż

1 357 zł

Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19

Kup ubezpieczenie

Allianz

89,88 zł 2 os. / 7 dni

Koszty leczenia

200 000 zł

Ratownictwo

50 000 zł

Bagaż

1 800 zł

Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19

Kup ubezpieczenie

Osoby, które posiadają ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w razie kradzieży paszportu uniemożliwiającej wyjazd za granicę.

Co warto wiedzieć?

 1. O paszport może ubiegać się każdy obywatel polski, zarówno podczas pobytu w kraju, jak i za granicą.
 2. Wnioskować o paszport można w punkcie paszportowym lub w konsulacie, jeśli przebywa się poza Polską.

 3. Paszport zostanie wydany w ciągu 30 dni.

 4. Jeśli zachodzi ważna sytuacja życiowa, można ubiegać się o paszport tymczasowy, na które czeka się znacznie krócej.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy wniosek o paszport należy składać osobiście?

  Tak, jest to warunek niezbędny do otrzymania tego dokumentu. Na miejscu urzędnik pobiera odciski palców od wnioskującego. W przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka, wniosek muszą złożyć rodzice lub opiekunowie.

 2. Czy można wyrobić paszport szybciej niż w 30 dni?

  Tak. Wówczas należy wnioskować o paszport tymczasowy. Zostanie wydany znacznie szybciej, ale będzie ważny maksymalnie przez 12 miesięcy. Taki dokument można otrzymać w ważnych sytuacjach życiowych, jak choroba czy śmierć bliskiej osoby, podróż służbowa itp.

 3. Co zrobić, gdy ktoś ukradnie paszport podczas pobytu za granicą?

  Należy udać się do polskiej placówki dyplomatycznej. Tam można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, który pozwoli na swobodny powrót do kraju.

 4. Czy można ubezpieczyć się od kradzieży paszportu?

  Niektórzy ubezpieczyciele oferują taką opcję w ramach ochrony bagażu. W ramach Assistance na infolinii centrum alarmowego można uzyskać informacje, co zrobić w razie kradzieży dokumentu.

FAQs

Jak odnowic niewazny paszport? ›

Jeżeli nasz dotychczasowy paszport stracił datę ważności, musimy postarać się o wydanie nowego dokumentu. Aby ubiegać się o otrzymanie paszportu, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić w odpowiednim urzędzie, jakim jest Urząd Wojewódzki albo konsulat.

Jak najszybciej wyrobić paszport? ›

W pilnych sytuacjach życiowych możliwe jest wyrobienie paszportu tymczasowego, który zostanie wydany szybciej, ale będzie ważny tylko przez rok. Wnioskować o dokument mogą np. osoby chcące udać się poza granice Polski na pogrzeb bliskiej osoby albo z powodów zdrowotnych czy służbowych.

Czy jest rejonizacja do wyrobienia paszportu? ›

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców wyrobieniem paszportu, informujemy, że wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Nie obowiązuje rejonizacja.

Jak wyrobić paszport Kraków online? ›

Druków wniosków paszportowych NIE pobiera się przez internet z uwagi na szczególne wymagania dotyczące papieru oraz specyficzny format. Tym samym formularze wniosków paszportowych pobiera się w Punktach Paszportowych i tam wypełnia lub w domu.

Czy w Wieliczce można wyrobić paszport? ›

Obecnie wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy osobiście złożyć odpowiedni wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami w urzędzie w Wieliczce i poczekać do 30 dni na realizację.

Czy są kolejki do biura paszportowego w Krakowie? ›

Walka o paszport w Krakowie. Gigantyczne kolejki tworzą się przed biurem paszportowym w Krakowie. Pierwsi ludzie przychodzą o 4 rano. Ogromną kolejkę przed urzędem paszportowym w Krakowie sfilmowała Natalia Nazim, aktywistka miejska, autorka wielu projektów z budżetu obywatelskiego.

Czy można przedłużyć ważność paszportu? ›

Ważność paszportu można przedłużać, jednak łączny okres ważności, licząc od dnia wystawienia, nie może przekraczać lat 5. 2. Paszporty zbiorowe można wydawać na okres do 6 miesięcy. Art.

Czy można wyrobić paszport bez dowodu? ›

Czy można wyrobić paszport bez dowodu osobistego? Są na to szanse, ale trzeba wcześniej zwrócić się z prośbą do urzędu, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego, prosząc o potwierdzenie złożenia wniosku o ten dokument.

Co zrobić z Niewaznym paszportem? ›

Należy złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu w urzędzie paszportowym. Zgodnie z nowymi przepisami, nie musi on być przypisany do miejsca zameldowania. Procedurę można przeprowadzić w dowolnym urzędzie w Polsce.

Czy mogę leciec do Polski na Niewaznym paszporcie? ›

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 14.10.2021 r.) Polskie przepisy umożliwiają powrót do Polski z nieważnym paszportem, ale nie oznacza to automatycznie zgody przewoźnika na przejazd lub przelot bez ważnego dokumentu podróży.

Jak wyrobić paszport w Polsce? ›

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Lista takich miejsc znajduje się na stronie stosownego do miejsca zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Polacy mieszkający za granicą mogą o wydanie paszportu ubiegać się w placówkach konsularnych.

Jak wyrobić paszport w Gdyni? ›

W Gdyni możesz wyrobić paszport składając wniosek o paszport w lokalnym biurze paszportowym. W sprawach wyrobienia paszportu nie obowiązuje na szczęście rejonizacja. Nie musisz być mieszkańcem Gdyni, być zameldowanym w Gdyni lub w jego najbliższej okolicy, aby wyrobić w tutejszym punkcie paszportowym nowy paszport.

Ile się czeka na paszport w trybie przyspieszonym? ›

Aby wyrobić paszport w trybie przyspieszonym (na którego wyrobienie czeka się około 2 dni) należy udać siędo wojewódzkiego biura paszportowego i złożyć podanie o przyspieszone wydanie paszportu do kierownika biura paszportowego.

Jak długo czekaliście na paszport? ›

Zazwyczaj czeka się do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Niemniej jednak często zdarza się tak, że średni czas oczekiwania na nowy paszport to 2 tygodnie. Wszystko zależy od okresu, w którym został złożony paszport.

Jak długo czeka się na paszport? ›

Ile będziesz czekać

Do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci dokładny termin realizacji.

Czy do paszportu potrzebny jest akt małżeństwa? ›

Osoba ubiegająca się o wydanie nowego dokumentu paszportowego na skutek zmiany nazwiska (zawarcie związku małżeńskiego) jest zobowiązana do okazania odpisu zupełnego polskiego aktu małżeństwa wobec konieczności obliczenia właściwej opłaty paszportowej w przypadku, gdy wymiana następuje przed upływem terminu dotychczas ...

Czy do wyrobienia paszportu potrzebny jest akt ślubu? ›

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć w najbliższym biurze paszportowym niezwłocznie po sporządzeniu aktu małżeństwa. Jeśli mieszkasz w Polsce, na załatwienie tej formalności masz maksymalnie 30 dni.

Jak wyrobić paszport Katowice? ›

Gdzie wyrobić paszport w Katowicach? Siedziba Oddziału Paszportów w Katowicach mieści się przy ul. Jagiellońskiej 25 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na parterze budynku.

Jak wyrobić paszport przez internet? ›

Wniosek o paszport przez internet

Natomiast jak wyrobić paszport online? Obecnie nie ma takiej możliwości, natomiast od 30 września 2022 r. będziesz mógł złożyć elektronicznie wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Jak wyrobić paszport dla dziecka Kraków? ›

Wniosek można pobrać w:
 1. siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22,
 2. Oddziale Paszportowym. ...
 3. Terenowych Punktach Paszportowych działających w Starostwach Powiatowych w: Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Gorlicach, Limanowej, Myślenicach, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach.

Gdzie wyrobić paszport w Bochni? ›

W Bochni możesz wyrobić paszport składając wniosek o paszport w lokalnym biurze paszportowym. W sprawach wyrobienia paszportu nie obowiązuje na szczęście rejonizacja. Nie musisz być mieszkańcem Bochni, być zameldowanym w Bochni lub w jego najbliższej okolicy, aby wyrobić w tutejszym punkcie paszportowym nowy paszport.

Gdzie można wyrobić paszport w Myślenicach? ›

Regulamin korzystania z niestrzeżonego parkingu Powiatu Myślenickiego.
...
Terenowy Punkt Paszportowy.
Lokalizacja32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2a
Telefon12 37 29 402
Godziny obsługi stronpn. 8:00-16:00 wt.-czw. 8:00-14:30 pt. 8:00-13:00

Czy za paszport można zaplacic w urzędzie? ›

Proponujemy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej np w formie przelewu na konto, wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. Następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Gdzie wyrobić paszport w Zakopanem? ›

O wyrobienie dokumentu można się starać w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy urzędzie wojewódzkim lub delegaturach terenowych.

Czy nadal są kolejki do biur paszportowych? ›

Kolejki nadal są długie. Termin uruchomienia Rejestru Dokumentów Paszportowych, który miał ruszyć 27 marca 2022 r. został odłożony w czasie. Nowy zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Jak umowic się do biura paszportowego? ›

Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów przed umówioną godziną spotkania. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.

Dlaczego są kolejki do biur paszportowych? ›

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował PAP, że w związku ze zwiększonym zainteresowaniem składaniem wniosków, wojewodowie zostali zobligowani do wydłużenia godzin pracy punktów paszportowych. "Obecnie zachowany jest miesięczny termin wyrobienia nowego dokumentu paszportowego" — zapewniono.

Ile kosztuje przedłużenie paszportu? ›

Opłata jest stała i wynosi 140 zł. Cena wyrobienia paszportu może być jednak niższa, jeśli przysługuje Ci ulga albo zniżka. Ulgi udzielane są w wymiarze 50 lub 75 procent.

Ile przed koncem waznosci paszportu można podrozowac? ›

prawo jazdy lub umowa ubezpieczeniowa). Jeżeli natomiast zamierzamy opuścić Europę, poza dowodem osobistym potrzebujemy paszportu, czyli dokumentu potwierdzającego nasze obywatelstwo. Większość państw wymaga, aby jego data ważności wynosiła minimum 6 miesięcy dłużej niż termin końca naszej podróży.

Czy można odebrac paszport bez potwierdzenia? ›

Przy odbiorze paszportu należy okazać: ważny paszport osoby, której dotyczy wniosek; ważny dowód osobisty; potwierdzenie złożenia wniosku o paszport.

Czy można leciec bez waznego dowodu? ›

U. Nr 143, poz. 1027) stanowi, że utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zastrzec zgubiony paszport? ›

Zgłoś to jak najszybciej w punkcie paszportowym, a w przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji. Jeśli jesteś za granicą – sprawę możesz zgłosić w konsulacie. Dopiero po twoim zgłoszeniu urzędnik anuluje paszport.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 11/19/2022

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.