Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (2022)

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (1)

Spis treści

Czym jest Profil Zaufany?

Sposoby na założenie Profilu Zaufanego

Sposób 1: Założenie profilu przez Internet i potwierdzenie go osobiście w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: wizyta w witrynie Profilu Zaufanego

Krok 2: wypełnienie formularza wniosku o rejestrację Profilu Zaufanego

krok 3: potwierdzenie danych podanych w formularzu wniosku przy pomocy SMS lub email

krok 4: potwierdzenie swojej tożsamości w tzw. Punkcie Potwierdzającym

Sposób 2: Założenie profilu przez Internet i potwierdzenie go przez Internet

Profil Zaufany i co dalej?

Czym jest Profil Zaufany?

Najprościej pisząc, Profil Zaufany, jest swoistym elektronicznym podpisem, służącym danej osobie do identyfikacji w kontaktach z różnymi urzędami, czyli potwierdzenia, że nadawcą danego pisma / wniosku jest osoba, która go „podpisała”. Złożenie podpisu przy pomocy Profilu Zaufanego jest tak samo ważne jak złożenie „tradycyjnego” odręcznego podpisu.

Zanim powstał Profil Zaufany, rolę podpisu elektronicznego pełnił elektroniczny certyfikat kwalifikowany, który najczęściej miał postać karty chipowej. Taki podpis składało się po umieszczeniu karty w specjalnym czytniku i podaniu numeru PIN do certyfikatu na karcie. Zupełnie jak w przypadku kart bankomatowych. Niestety, takie rozwiązanie wiązało się z kosztami, ze względu na konieczność zakupu karty i specjalnego czytnika do niej. Powszechne zastosowanie takiego rozwiązania, dla każdego obywatela, okazało się w praktyce niemożliwe.

Obecnie, rozwój usług cyfrowych pozwolił na zastąpienie skomplikowanych i kosztownych kart innymi rozwiązaniami, które stały się dzięki temu nawet bardziej przystępne, ale są równie bezpieczne. Przykładem takiego rozwiązania jest właśnie Profil Zaufany. W przypadku profilu:

 • dane osoby, która się nimi posługuje zapisane są w Internecie, w postaci usługi Profilu Zaufanego
 • zamiast posiadania specjalnej karty, aby uzyskać dostęp do usługi Profilu Zaufanego, stosuje się login i hasło
 • dla potwierdzenia operacji wykonywanych przy pomocy profilu, zamiast PINu stosuje się weryfikację w oparciu o specjalny kod jednorazowy, który wysyłany jest do osoby, na podany przez nią numer telefonu lub adres email

Dzięki temu, nie ma potrzeby noszenia przy sobie żadnych kart (np. bankomatowych), ani korzystania ze specjalnych urządzeń (jak np. bankomaty) - korzystanie z Profilu Zaufanego możliwe jest na każdym komputerze z dostępem do Internetu.

Podobne rozwiązania funkcjonują już z powodzeniem w obszarze bankowości elektronicznej – wykonanie przelewu i jego potwierdzenie w bankowości elektronicznej odbywają się niemal identycznie jak w przypadku usługi Profilu Zaufanego. Mając swój Profil Zaufany, można podpisywać pisma urzędowe wysyłane drogą elektroniczną. Wystarczy wypełnić formularz i potwierdzić go własnym Profilem Zaufanym.

Sposoby na zdobycie Profilu Zaufanego

Wiemy już, do czego służy Profil Zaufany, przejdźmy zatem do omówienia sposobów jego uzyskania.

Obecnie istnieją dwa sposoby na uzyskanie Profilu Zaufanego: pierwszy z nich adresowany jest do osób, które nie korzystają z bankowości elektronicznej, drugi dla tych, którzy z niej korzystają.

Przejdźmy teraz do omówienia obu sposobów.

Sposób 1: Założenie profilu przez Internet i potwierdzenie go osobiście w Punkcie Potwierdzającym

Sbosób 1 można opisać w 4 prostych krokach:

 1. krok 1 : odwiedzenie strony internetowej pz.gov.pl
 2. krok 2 : wypełnienie formularza wniosku o rejestrację Profilu Zaufanego
 3. krok 3 : potwierdzenie danych podanych w formularzu wniosku przy pomocy SMS lub email
 4. krok 4 : potwierdzenie swojej tożsamości w tzw. Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: wziyta w witrynie Profilu Zaufanego

Odwiedzamy witrynę Profilu Zaufanego: pz.gov.pl:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (2)

U dołu strony znajdują się odnośniki służące do założenia profilu, na omawiane przez nas sposoby:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (3)

Aby rozpocząć zakładanie Profilu Zaufanego, kilikamy opcję "W punkcie potwierdzającym".

Krok 2: wypełnienie formularza wniosku o rejestrację Profilu Zaufanego

Przechodzimy do formularza wniosku o Profil Zaufany:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (4)

Formularz składa się z 3 sekcji:

Dane logowania:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (5)

W tym miejscu określamy własną, unikalną nazwę użytkownika, która służyć będzie do logowania do usługi Profilu Zaufanego.

Wprowadzamy tam również własne hasło, które również będzie wymagane do logowania.

Ważne do loginu musimy nadać hasło, które:

 • składa się, przynajmniej z 8 znaków,
 • zawiera przynajmniej jedną wielką literę
 • zawiera przynajmniej jedną cyfrę
 • zawiera przynajmniej jeden znak specjalny, czyli jeden z tych: _.,:;!?@#$%&~'`"*^+-=()[]{}<>\/|

Dane osobowe:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (6)

W tym miejscu należy podać dane osobowe właściciela profilu zaufanego: imię, nazwisko i nr PESEL.

Dane kontaktowe:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (7)

Dane kontaktowe przydatne będą do autoryzacji dokumentów wysyłanych przy pomocy Profilu Zaufanego.

Praca z formularzami wysyłanymi przy pomocy Profilu Zaufanego zakłada, że:

 • najpierw logujemy się przy pomocy profilu, aby wyświetlić / otworzyć formularz
 • aby wysłać formularz, potwierdzamy go jednorazowym kodem, który zostanie przesłany przy pomocy narzędzia, które wybierzemy: wiadomości SMS lub wiadomości email.

Ponadto, podanie adresu email umożliwia przypomnienie hasła do usługi Profilu Zaufanego. Nowe hasło jest wysyłane na podany przez nas adres email.

Wypłeniamy pola formularza, potwierdzamy jego zawartość, klikając "Zarejestruj się".

Jeśli formularz został wypełniony błędnie zostanie on wczytany ponownie, a pola wypełnione niewłaściwie zostaną oznaczone czerwoną obwódką. Uwaga, przy poprawianiu błędów w formularzu "czyszczone" są pola hasło, należy je tam ponownie uzupełnić.

krok 3: potwierdzenie danych podanych w formularzu wniosku przy pomocy SMS lub email

Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo, pojawi się okno w którym konieczne podanie jest "kod autoryzacyjnego":

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (8)

Kod autoryzacyjny dotrze do nas w postaci wiadomości SMS lub email. Uzupełniamy pole otrzymanym we wiadomości SMS lub email kodem i klikamy przycisk: "Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto"

Po autoryzacji kodem jednorazowym wyświetlone zostanie okno:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (9)

I oznacza to, że Profil Zaufany jest już niemal gotowy do użytkowania:

 • dane o jego właścicielu są zapisane: imię, nazwisko oraz nr PESEL
 • do tych danych dodany jest login i hasło (Ważne, prosimy o zapamiętanie ich obu)
 • dodane jest narzędzie, które będzie służyć do odbioru kodów jednorazowych: numer telefonu - dla wiadomości SMS lub adres skrzynki email - dla wiadomości email.

krok 4: potwierdzenie swojej tożsamości w tzw. Punkcie Potwierdzającym

Aby Profil Zaufany stał się w pełni funkcjonalny, należy jedynie złożyć wizytę w Punkcie Potwierdzającym i potwierdzić swoją tożsamość - uwaga, na potwierdzenie profilu mamy maksymalnie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Obecnie w mieście Tczewie działa 5 punktów potwierdzających:

w Powiatowym Urzędzie Pracy, przy Aleji Solidarności 14a

Otwarty codziennie w godzinach od 7.30 do 14.00. Profil zaufany można potwierdzić na I piętrze urzędu, w pokojach 208, 212 i 213.

w Starostwie Powiatowym, ul. Piaskowa 2

Profil zaufany potwierdza się w Biurze Organizacyjnym, pokój 107, na I piętrze. Biuro czynne jest w godzinach pracy urzędu:

 • od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do godz 15:30
 • w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30
 • w piątki - od godz 7:30 do godz 14:30
w Urzędzie Gminy Tczew, ul. Lecha 12

Godiny otwarcia urzędu:

 • poniedziałek: 7:30 – 15:30
 • wtorek: 7:30 – 15:30
 • środa: 7:30 – 17:00
 • czwartek: 7:30 – 15:30
 • piątek: 7:30 – 14:00
w Urzędzie Skarbowym, ul. Gdańska 33

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: 7.30-18.00
 • wtorek: 7.30-15.30
 • środa: 7.30-15.30
 • czwartek: 7.30-15.30
 • piątek: 7.30-15.30
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Jagiellońska 55

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek 8.00-18.00
 • Wtorek 8.00-15.00
 • Środa 8.00-15.00
 • Czwartek 8.00-15.00
 • Piątek 8.00-15.00

Aby dokończyć proces rejestracji Profilu Zaufanego, należy odwiedzić osobiście dowolny, wybrany przez siebie Punkt Potwierdzający, wraz z dowodem osobistym lub paszportem. Osoba w Punkcie Potwierdzającym dokonuje potwierdzenia Profilu Zaufanego "od ręki" - cała wizyta może trwać nawet krócej niż 5 minut!.

Sposób 2: Założenie profilu przez Internet i potwierdzenie go przez Internet

Sbosób 2 można opisać w 4 prostych krokach:

 1. krok 1 : odwiedzenie strony internetowej pz.gov.pl
 2. krok 2 : wypełnienie formularza wniosku o rejestrację Profilu Zaufanego
 3. krok 3 : potwierdzenie danych podanych w formularzu wniosku przy pomocy SMS lub email
 4. krok 4 : potwierdzenie samego wniosku poprzez bankowość elektroniczną naszego banku

Jeśli jesteśmy klientami bankowości elektronicznej, to założenie Profilu Zaufanego odbywa się analogicznie, jak w sposobie opisanym powyżej, z tą różnicą, że nie musimy odwiedzać osobiście Punktu Potwierdzającego, w celu potwierdzenia naszej tożsamości. Nasze dane zostaną potwierdzone w oparciu o dane zapisane w systemie bankowości internetowej. Po wypełnieniu formularza wniosku o Profil Zaufany zostaniemy przekierowani na stronę bankowości internetowej i proces potwierdzenia odbędzie się "po stronie banku".

Odwiedzamy witrynę Profilu Zaufanego: pz.gov.pl, u dołu strony znajdują się odnośniki służące do założenia profilu:

Jak założyć Profil Zaufany? | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (10)

Wybieramy opcję "Online".

Następnie wypełniamy formularz w sposób identyczny jak omówiliśmy wyżej w krokach od 1 do 3. Autoryzujemy go kodem jednorazowym. Po udanej autoryzacji, zostajemy przeniesieni do witryny bankowości elektronicznej, prowadzonej przez nasz bank. Logujemy się do bankowości internetowej i tam potwierdzamy nasz wniosek o Profil Zaufany. Potwierdzenie wniosku o Profil Zaufany w bankowości elektronicznej jest równe wizycie w Punkcie Potwierdzającym. Profil Zaufany jest już gotowy "do pracy".

Profil Zaufany i co dalej?

Jeśli skorzystali Państwo z któregoś z powyższych sposobów, to stali się Państwo posiadaczami / użytkownikami Profilu Zaufanego. Tym samym, posiadają już Państwo kompletne narzędzie, które pozwala "podpisać" składany elektronicznie wniosek.

Aby złożyć elektronicznie wniosek o świadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw w Tczew należy:

 • zalogować się własnym Profilem Zaufanym, w usłudze, w której dostępne są formularze wniosków, chodzi o portal "Emp@tia".
 • wypełnić jeden z dostępnych tam formularzy wniosków
 • wysłać wypełniony formularz i potwierdzić go przy pomocy kodu z wiadomości SMS lub email

Wniosek zostanie przekazany do naszego ośrodka i nadany mu będzie "normalny" bieg urzędowy - zupełnie tak, jakby wniosek złożony został na miejscu, w ośrodku.

W kolejnych artykułach przedstawimy Państwu opis jak wypełnić formularze wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+, świadczenie rodzinne i wiele, wiele innych. Dzięki Profilowi Zaufanemu mogą Państwo złożyć dowolny wniosek.

Zapraszamy do zakładania Profili Zaufanych i lektury dalszych artykułów dotyczących elektronicznych usług dla naszych klientów.

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 12/14/2022

Views: 6052

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.