Szczawnica - atrakcje zimą - Schronisko Orlica (2023)

W Polsce jest kilkanaście znanych ośrodków zimowych, np.: Wisła, Szczyrk, Zakopane, Ustroń, Białka Tatrzańska, Poronin. Są to miejsca malownicze, piękne, mające doskonałą bazę narciarsko-gastronomiczną, nastawione na turystykę iuwielbiane przez turystów. Wsezonie zimowym są oblegane przez narciarzy iosoby lubiące zimowe górskie wędrówki. Turyści, którzy poszukują spokoju, ale także równie znakomitej bazy narciarsko – noclegowej jak wTatrach, czy Beskidach, wybierają Pieniny iSzczawnicę.

Na narty doSzczawnicy

Szczawnica to miejscowość uzdrowiskowa, leżąca wsąsiedztwie Pienińskiego Parku Narodowego. Jest otoczona pasmami górskimi, słynie zprzełomu Dunajca, wspaniałych wąwozów. Zimą doSzczawnicy zjeżdżają narciarze imiłośnicy zimowych górskich wędrówek.

(Video) Szczawnica zimą- Pieniny zimą - Orlica - Sokolica - Narty w Pieninach

W Szczawnicy są stacje narciarskie, bardzo dobrze przygotowane trasy zjazdowe ibiegowe, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, szkółki narciarskie oraz mnóstwo punktów gastronomicznych zpysznymi daniami irozgrzewającymi napojami.

Zimowy pobyt wSzczawnicy powinien być okazją dospróbowania specjałów lokalnej kuchni. Wśród lokalnych przysmaków godne polecenia są: kwaśnica na żeberkach, kotlet po góralsku, pierogi zbryndzą, pierogi pacowskie, oscypki zżurawiną.

(Video) Szczawnica, dojazd do schroniska PTTK Orlica

Do głównych ośrodków narciarskich wSzczawnicy zalicza się Palenica. Stoki Szafranówki iPalenicy to 3600 metrów tras zjazdowych oróżnym stopniu trudności. Znajduje się tutaj szkółka narciarska. Znakomite zaplecze narciarskie ma także ośrodek Arena Narciarska Jaworki Homole, której łączna długość tras liczy 3600 metrów. Arena Narciarska zlokalizowana jest obok dwóch rezerwatów przyrody: Wąwozu Homole oraz Zaskalskie-Bodnarówka.

Popularne trasy spacerowe wSzczawnicy

Szczawnica to idealne miejsce na zimowe spacery. Szlaki turystyczne wSzczawnicy są równie piękne, jak latem, zaś trasy spacerowe są bardzo dobrze oznakowane. Wystarczy ubrać się odpowiednio dogórskich warunków, pamiętając ozmienności pogody imożna podziwiać piękną zimową aurę Pienin. Najpopularniejsze trasy spacerowe wSzczawnicy są takie same jak wsezonie wiosenno-letnim. Przy ładnej pogodzie można podziwiać magiczną panoramę gór wzimie. Większość szlaków pieszych jest łatwa inawet zimą nie sprawia trudności dzieciom iseniorom. Warto zobaczyć zimą potok Gracjarek, Rezerwat „Biała Woda”, Wąwóz Homole, Bryjankę. Bardziej doświadczonym miłośnikom gór można polecić wycieczkę na Trzy Korony, Wysoką iPrzehybę. Wycieczkę ze Szczawnicy na szczyt Wysoka można rozpocząć odwjazdu kolejką linową na Palenicę. Na rozwidleniu szlaków, wybieramy szlak niebieski wkierunku szczytu Wysoka. Szlak nie jest trudny, choć jest kilka stromych podejść. Widoki na szczycie zimą są bajeczne. Na powrót można wybrać bardzo ciekawą trasę, przez rezerwat Wysokie Skałki, zielonym szlakiem wkierunku Wąwozu Homole izobaczyć niezwykle miejsce zwane Kamiennymi Księgami, czyli wapienne skały zcharakterystycznymi rozwidleniami przypominającymi rozłożone księgi.

(Video) Pieniny Palenica Schronisko Orlica Szczawnica

Atrakcje kulturalne ikuligi wSzczawnicy

W okresie ferii Miejski Ośrodek Kultury wSzczawnicy przygotowuje cykl imprez kulturalnych, np.: koncerty kolęd imuzyki kameralnej.

Kulig wSzczawnicy to niemal obowiązkowy punkt ferii. To jedna znajwiększych zimowych atrakcji wSzczawnicy. Piękna trasa wPopradzkim Parku Krajobrazowym to okazja dopodziwiania piękna Pienin. Wcenę kuligu wliczone jest pieczenie kiełbasek na ognisku.

(Video) Pieniny Szczawnica 23.05.2022 Palenica Sokolica Schronisko Orlica, z Palenicy na Sokolicę

Ciekawym miejscem jest także Muzeum Pienińskie, wktórym można zobaczyć takie eksponaty jak: stroje górali pienińskich, sztukę ludową, godła domów, które pełni rolę numeracji budynków. Ekspozycja historyczna poświęcona jest twórcy uzdrowiska Józefowi Szalayowi.

Przez cały rok można spacerować promenadą – najdłuższym tego typu obiektem wPolsce, ciągnącym się na długości 1,8 km wokół potoku Grajcarek.

(Video) Szczawnica - Palenica, Schronisko Orlica, okolice Dunajca

Co więcej, wSzczawnicy jest aż 40 km narciarskich tras biegowych. Najpiękniejsza trasa biegnie przełomem Dunajca.

Videos

1. Orlica - Schronisko PTTK w Szczawnicy
(Domika Marzycielka)
2. Małe Pieniny Od schroniska Orlica do wąwozu Homole.
(Bart In Truck)
3. Noclegi Pieniny, SCHRONISKO ORLICA Szczawnica, Pieniny
(Maciej Ogrodowicz)
4. Jesień w Pieninach - Pieniny - Sokolica- Szczawnica
(Schronisko PTTK Orlica Szczawnica)
5. Jesień w Pieninach- Sokolica - Orlica-Szczawnica
(Maciej Ogrodowicz)
6. Zimowy spacer Pieniny: Pod Durbaszka, Palenica, Leśnica, Orlica.
(ThePavel71)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 02/14/2023

Views: 6006

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.