Wyrobienie paszportu online – jak złożyć wniosek? - paszporty.com.pl (2023)

Strona główna » Poradnik » Wyrobienie paszportu online – jak złożyć wniosek?

Wyrobienie paszportu online – jak złożyć wniosek? - paszporty.com.pl (1)

Redakcja

6 czerwca 2022

Wyrobienie paszportu online – jak złożyć wniosek? - paszporty.com.pl (2)

Spis treści:

 • Od kiedy można składać wniosek o paszport online?
 • Jak złożyć wniosek o paszport online?
 • Zmiany w związku z wyrabianiem paszportów online
 • Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o wydanie paszportu online?
 • Ile czeka się na paszport złożony online?
 • Podsumowanie

W marcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych. Umożliwia ona złożenie wniosku o wydanie dokumentu drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek o wyrobienie paszportu online, trzeba zalogować się w elektronicznym Rejestrze Dokumentów Paszportowych. Niestety, zmianie nie uległy zasady dotyczące odbioru dokumentu – w dalszym ciągu będzie to możliwe wyłącznie osobiście, w wyznaczonym punkcie paszportowym. Sprawdź, jak wyglądają nowe procedury oraz co jeszcze się zmieniło.

Od kiedy można składać wniosek o paszport online?

Do tej pory składanie wniosków o wydanie paszportu online nie było możliwe. Od 27 marca 2022 roku obowiązuje jednak nowa ustawa o dokumentach paszportowych, która umożliwia złożenie takiego wniosku drogą elektroniczną.

Jak złożyć wniosek o paszport online?

W art. 31. 1. ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych czytamy, że:

„Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu”.

Zmiany w związku z wyrabianiem paszportów online

 • Rodzice mają możliwość wyrażenia zgody na paszport dla dziecka drogą elektroniczną.
 • Od 30 września 2022 r. rodzice będą mogli również złożyć wniosek online o wydanie paszportu dla osoby małoletniej poniżej dwunastego roku życia.

Na gov.pl czytamy natomiast, że dzięki wdrożeniu nowego systemu nie tylko wnioskowanie o paszport będzie łatwiejsze – zaletą ma być także kilka ułatwień i dodatkowych usług dla posiadacza dokumentu. Co się zmienia?

(Video) Cieszyński: W 2023 roku będzie można złożyć wniosek o paszport online

 • Wniosek online jest generowany przez urzędnika w specjalnym systemie. Wnioskodawca musi podpisać dokument na urządzeniu do pobierania podpisu.
 • Dodatkowe usługi dla obywatela: możliwość sprawdzenia terminu ważności paszportu, otrzymywanie powiadomień o zbliżającym się terminie unieważnienia, czy możliwość sprawdzenia danych przetwarzanych w rejestrze.
 • Ułatwienia dotyczą także procedury zgłoszenia utraty paszportu – dzięki nowej ustawie będzie można dokonać takiego zawiadomienia przez e-puap albo e-usługę Dokonanie takiego zlecenia automatycznie unieważni dotychczasowy dokument paszportowy.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o wydanie paszportu online?

 • Zdjęcie – wykonane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zdjęcia paszportowego (rozmiar, kolor, ustawienie). Fotografia powinna być przede wszystkim aktualna (musi być wykonana najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku).
 • Dowód opłaty za paszport – np. potwierdzenie przelewu na konto urzędu.
 • Potwierdzenie prawa do ulgi – czyli obowiązujący w danym momencie dokument, który może być uznany za podstawę do zmniejszenia lub lub umorzenia opłaty (np. legitymacja szkolna lub studencka, legitymacje emerycka, potwierdzenie statusu kombatanta).
 • Obecny paszport lub (w przypadku jego braku) ważny dowód osobisty.
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa – tylko w przypadku osób, które zmieniły nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa

Ile czeka się na paszport złożony online?

Złożenie wniosku o wydanie paszportu online nie wpływa na termin odbioru dokumentu. W przypadku tradycyjnego dokumentu biometrycznego będzie to więc możliwe najczęściej po około 30 dniach. W okresach wzmożonego zainteresowania paszportami (np. sezon wakacyjny) czas ten może się wydłużyć. Zdarza się jednak, że dokument jest gotowy do odbioru wcześniej.

Alternatywą dla paszportu biometrycznego jest paszport tymczasowy, który jest ważny tylko przez 12 miesięcy (wydawany w konkretnych sytuacjach), ale na jego wyrobienie czeka się znacznie krócej (można go uzyskać nawet w ciągu 2-3 dni).

Podsumowanie

 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.
 2. Rodzice mają możliwość wyrażenia zgody na paszport dla dziecka drogą elektroniczną.
 3. Wnioskodawca musi podpisać dokument na urządzeniu do pobierania podpisu.
 4. Złożenie wniosku o wydanie paszportu online nie wpływa na termin odbioru dokumentu. W przypadku tradycyjnego dokumentu biometrycznego będzie to więc możliwe najczęściej po około 30 dniach.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, chociaż jeszcze do niedawna możliwe było wyrabianie paszportu wyłącznie w urządzenie. 27 marca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie złożenie wniosku przez Internet, co zdecydowanie ułatwi i usprawni cały proces odnawiania paszportu.

(Video) Paszport BRYTYJSKI - Jak wyrobić - Krok po kroku - TRZY RAZY M #paszportUK

Tak, każda osoba, która złożyła wniosek o wydanie paszportu może sprawdzić stan realizacji dokumentu w ramach Paszportowego Systemu Informacyjnego drogą internetową: www.obywatel.gov.pl. www.mswia.gov.pl.

(Video) Jak sprawdzić Paszport do odbioru przez internet?

Czas oczekiwaniana wydanie dokumentu paszportowego wynosi do 28 dni, apaszportutymczasowego do 14 dni.

Ubezpieczeń turystycznych w Polsce

(Video) Jak wyrobić polski paszport w UK - KROK PO KROKU - Trzy Razy M #paszport #uk #polskikonsulat

FAQs

Jak złożyć wniosek o paszport przez internet? ›

Wniosek paszportowy składasz osobiście. Nie zrobisz tego online.

Jak złożyć wniosek o paszport przez Epuap? ›

Wystarczy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i wysyła do wybranego urzędu.

Jak wyrobić paszport 2022? ›

Do punktu paszportowego należy zabrać ze sobą jedno kolorowe zdjęcie, dowód wniesionej opłaty lub dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi, bądź całkowitego zwolnienia z opłaty. Wymagane jest również okazanie aktualnie używanego paszportu lub - jeżeli wnioskujący go nie posiada - dowodu osobistego.

Kiedy paszporty Online 2022? ›

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, od 8 listopada godz. 14:00 (czasu środkowoeuropejskiego) do 13 listopada 2022 r.

Jak złożyć wniosek o paszport Online 2022? ›

Wniosek o paszport przez internet

Natomiast jak wyrobić paszport online? Obecnie nie ma takiej możliwości, natomiast od 30 września 2022 r. będziesz mógł złożyć elektronicznie wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu 2022? ›

Wysokość opłaty za paszport wynosi 140 zł.

Czy można złożyć wniosek o paszport przez profil zaufany? ›

Niestety, pomimo że coraz więcej spraw urzędowych można dziś załatwić przez profil zaufany i platformę ePUAP, to usługa wyrobienia paszportu online nie jest obecnie dostępna. Co więcej, w internecie nie jest dostępny nawet druk wniosku o wydanie paszportu. Znajdziesz go tylko w biurze paszportowym.

Ile się czeka na paszport 2022? ›

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku paszportowego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.

Ile zdjęć do paszportu 2022? ›

Zdjęcie do paszportu powinno mieć wymiary 3,5 cm x 4,5 cm, czyli 35 mm x 45 mm. Do wniosku składanego w biurze paszportowym lub delegaturze należy dołączyć 1 (jedną) sztukę kolorowej fotografii paszportowej.

Czy przy składaniu wniosku o paszport trzeba mieć stary? ›

W chwili składania wniosku o nowy paszport musi Pan okazać posiadany, a zdać go (do anulowania) przy odbiorze nowego dokumentu. Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.

Ile wcześniej można złożyć wniosek o paszport? ›

Na złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów masz 30 dni, kiedy mieszkasz w Polsce i 90 dni, jeśli mieszkasz poza granicami kraju.

Jak wygląda wniosek o wydanie paszportu? ›

Wniosek o paszport to druk o niestandardowych wymiarach (około połowa kartki A4 przeciętej w poprzek, dokładnie 297×139 mm) zadrukowany tekstem i polami do wypełnienia z obu stron. Wniosek o paszport zawiera 23 sekcje do wypełnienia (w każdej z nich trzeba zaznaczyć lub wypełnić słownie odpowiednie pola).

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o paszport? ›

fotografię osoby, której ma być wydany dokument paszportowy; dowód uiszczenia opłaty; dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z obniżonej opłaty za paszport albo zwolnienia z opłaty za paszport, z wyjątkiem osób małoletnich, tj. do 18.

Gdzie pobrać wniosek o wydanie paszportu? ›

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego możesz pobrać w punkcie paszportowym lub w konsulacie, jeśli przebywasz za granicą. Osoby, które wyrabiają ten dokument za granicą, wniosek mogą ściągnąć również ze strony konsulatu oraz wydrukować samodzielnie jedną kolorową fotografię paszportową.

Czy można wyrobić paszport w tydzień? ›

Na pewno nie przed wakacjami. Zapisany w przepisach termin wyrobienia paszportu wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku paszportowego. Rzeczywisty czas oczekiwania na paszport najczęściej jest krótszy, ale zależy to od konkretnego urzędu. Ale czy może to być 10 dni, raczej wątpię w to.

Gdzie wyrobić paszport w Nowej Soli? ›

Niestety w miejscowości Nowa Sól nie ma terenowego punktu paszportowego. Warto jednak pamiętać, że wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, nie tylko w miejscu zamieszkania - skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie starać się o paszport w okolicy.

Co zrobić gdy kończy się ważność paszportu? ›

Nieważny paszport – co zrobić? Jeżeli nasz obecny paszport stracił ważność, musimy wnioskować o wydanie nowego dokumentu. Aby ubiegać się o jego otrzymanie, konieczne będzie złożenie odpowiedniej prośby w Urzędzie Wojewódzkim albo konsulacie. Ubiegać się o paszport mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

Ile wynosi opłata za paszport dla emeryta? ›

Jeśli więc zastanawiasz się, ile kosztuje wyrobienie paszportu dla emeryta właśnie w takiej sytuacji, to odpowiadamy. Koszt wyrobienia paszportu to 210 zł.

Czy można samemu wydrukować wniosek o paszport? ›

Nie należy drukować wniosku samodzielnie np. znalezionych w Internecie. Koniecznie wniosek o paszport należy wypełniać na oryginalnym druku jaki można pobrać w każdy z biur paszportowych.

Jak można przyspieszyć wyrobienie paszportu? ›

Ale co, jeśli czas Was nagli? Tu z pomocą przychodzi podanie o przyspieszenie wydania paszportu. Dzięki niemu paszport może być gotowy nawet w kilka dni od złożenia wniosku. Nie nadużywajcie jednak tej opcji i korzystajcie z niej wtedy, kiedy NAPRAWDĘ potrzebujecie paszportu w bardzo krótkim terminie.

Czy oboje rodzice muszą być przy składaniu wniosku o paszport? ›

UWAGA!: Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku.

Kiedy wniosek o paszport online? ›

"Dzisiaj, chcąc złożyć wniosek o paszport, wypełnia się go odręcznie. Po 13 listopada będzie on wypełniany elektronicznie przez urzędnika" – wyjaśnił minister Cieszyński. Zaznaczył, że stopniowo w aplikacji mObywatel będą pojawiały się informacje na temat tego, jakie dane zawiera rejestr dokumentów paszportowych.

Jakie zdjęcie do paszportu 2022? ›

Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części ...

Ile trzeba zapłacić za paszport? ›

Ile zapłacisz? Opłata za wydanie paszportu wynosi 110,00 EUR. Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu przy składaniu wniosku.

Kto ma zniżkę na paszport? ›

Ulga 75 proc.: dzieci do 13 roku życia - 15 zł, dzieci od 13 do 18 roku życia – 35 zł, młodzież od 18 do 25 roku życia, ucząca się w szkole lub szkole wyższej - 35 zł, dzieci od 13 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 35 zł.

Czy można przedłużyć ważność paszportu? ›

Ważność paszportu można przedłużać, jednak łączny okres ważności, licząc od dnia wystawienia, nie może przekraczać lat 5.

Ile kosztuje paszport w trybie przyspieszonym? ›

Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30 zł

Przed wizytą w urzędzie należy dokonać opłaty paszportowej np. w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Czy do paszportu może być to samo zdjęcie co do dowodu? ›

Zdjęcie do dowodu osobistego oraz do paszportu są identyczne, dlatego możesz swobodnie użyć zdjęć, które robiłeś wcześniej. Pamiętaj, że fotografia powinna być aktualna, czyli przygotowana maksymalnie 6 (sześć) miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego lub paszportu.

Jak się ubrać do zdjęcia do paszportu? ›

Jak się ubrać do zdjęcia? W paszporcie, czy dowodzie, widać przede wszystkim głowę, szyję i co najwyżej kawałek ramion. Ubiór nie jest więc tak istotny jak w innego typu zdjęciach, niemniej jednak zawsze jest lepiej zadbać o schludne ubranie. Unikać należy natomiast szali, dużych korali, golfów i kapturów.

Jak długo czeka się na wydanie paszportu? ›

Ile będziesz czekać

Około miesiąca od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie), może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci przewidywany termin realizacji.

Ile kosztuje wymiana paszportu po utracie ważności? ›

Ile zapłacisz za paszport

30 zł — dzieci do 13 lat, 70 zł — uczniowie od 13. roku życia i studenci, 140 zł — dorośli.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w ambasadzie? ›

Opłaty paszportowe od 27 grudnia 2021 wynoszą: Pierwszy paszport dla osoby dorosłej – 165 USD. Odnowienie paszportu dla osoby dorosłej – 130 USD. Paszport dla dziecka – 135 USD.

Czy można podróżować z paszportem na panieńskie nazwisko 2022? ›

Zmiana stanu cywilnego a nazwisko w dokumentach

Na „starym” dowodzie osobistym można podróżować tak długo, jak jest on ważny. Zgodnie z polskim prawem dokument traci ważność po 3 miesiącach od daty zawarcia małżeństwa i zmiany nazwiska.

Jak silny jest Polski paszport? ›

Polska uplasowała się na 9. miejscu w rankingu w grupie najlepszych 28 państw. Polski paszport, podobnie jak węgierski, uprawnia do bezwizowego wjazdu do 184 państw na świecie.

Czy można sprawdzić ważność paszportu przez internet? ›

A może chcesz sprawdzić ważność dokumentu paszportowego innej osoby, np. dziecka lub osoby, z którą zawierasz umowę?
...
Co musisz przygotować
 1. login z hasłem do profilu zaufanego,
 2. telefon komórkowy albo e-dowód,
 3. serię i numer dokumentu paszportowego – znajdziesz je w dokumencie paszportowym na stronie z danymi osobowymi.
Nov 13, 2022

Czy da się wyrobić paszport w jeden dzień? ›

Paszport tymczasowy w 1 dzień również jest możliwy do załatwienia. Wyrobienie paszportu tymczasowego to koszt 30 zł. w Polsce. Ceny za granicą są różne i zależą od indywidualnych czynników.

Czym różni się procedura uzyskania paszportu od dowodu osobistego? ›

Procedura uzyskania paszportu różni się od procedury wyrabiania dowodu osobistego tym, że: o dowód osobisty musi ubiegać się każdy, kto skończył 18 lat i nadal nie ma tego dokumentu. jeśli dowód osobisty traci ważność konieczne jest uruchomienie procedury uzyskania nowego.

Czy wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie? ›

Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania/zamieszkania, natomiast za granicą w placówkach konsularnych. Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

Czy można wyrobic paszport w trybie ekspresowym? ›

Kiedy musisz pilnie wyjechać za granicę, a nie posiadasz paszportu, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy w trybie przyspieszonym. Dokument otrzymasz najszybciej jak to możliwe, ale jego ważność wynosi tylko 12 miesięcy.

Kiedy rejestr dokumentów paszportowych? ›

Rejestr Dokumentów Paszportowych miał pierwotnie ruszyć w marcu 2022 roku. Projekt ustawy, która umożliwia zmianę systemu, został jednak przyjęty kilka miesięcy później. W związku z opóźnieniem, nowe usługi będą dostępne od połowy listopada.

Czy trzeba osobiście złożyć wniosek o paszport? ›

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście w formie formularza elektronicznego wypełnianego przez organ paszportowy i podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia do elektronicznego składania podpisu.

Jak umówić się na wyrobienie paszportu? ›

Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów przed umówioną godziną spotkania. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.

Ile zdjęć do wniosku o paszport? ›

Obecnie wymagane jest tylko jedno kolorowe zdjęcie o formacie 35 x 45 mm. Istnieje szereg zasad, jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu, dlatego najlepiej jest je zrobić u fotografa.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport? ›

Ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy wnioskodawcy, o ile został wydany.
...
Fotografia paszportowa:
 • Fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego: ...
 • Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Jak wyrobic paszport w dwa dni? ›

Co musisz zrobić
 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Zapłać za paszport tymczasowy. W przypadku płatności elektronicznych, wydrukuj i zabierz ze sobą dowód opłaty. ...
 3. Złóż dokumenty w dowolnym organie paszportowym. ...
 4. Odbierz paszport.

Jak wyrobić paszport w tydzień? ›

Aby wyrobić paszport w trybie przyspieszonym (na którego wyrobienie czeka się około 2 dni) należy udać siędo wojewódzkiego biura paszportowego i złożyć podanie o przyspieszone wydanie paszportu do kierownika biura paszportowego.

Gdzie można złożyć wniosek o paszport? ›

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek. Wniosek o wydanie paszportu składa się do dowolnego wojewody lub konsula. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli przemawia za tym ważny interes państwa, wniosek o wydanie paszportu może zostać złożony do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kiedy nie wydaja paszportow? ›

W określonych sytuacjach może nastąpić odmowa wydania paszportu w kraju. Do takiej sytuacji może dojść m. in. na wniosek sądu, jeżeli ten prowadzi przeciw ubiegającej się o dokument postępowanie w sprawie karnej, skarbowej lub cywilnej.

Czy przy odbiorze paszportu muszą być oboje rodzice? ›

Odbiór paszportu dziecka

Paszport dla dziecka może odebrać matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator. Obecność dziecka przy odbiorze dokumentu nie jest wymagana.

Videos

1. 152.Jak wyrobić paszport za granicą
(zedomirzak)
2. Jak sprawdzić czy twój paszport jest gotowy do odbioru.
(ONIBO TV)
3. 26 10 2022 Chcesz wyrobić paszport Dobrze to zaplanuj
(LPU TV)
4. Jak umówić się na paszport w konsulacie
(Konsul72)
5. Austria - Jak złożyć wniosek o paszport w Wiedniu? Idziemy do Konsulatu :)
(takie tam)
6. Wysyłanie dokumentów przez EPUAP / Jak wysłać dokumenty do Urzędu? KROK PO KROKU
(Krzysztof Movie)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 04/01/2023

Views: 6727

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.